Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Spotkanie warsztatowe w Drezdenku w ramach programu „Wzorowa rewitalizacja”.

Spotkanie warsztatowe w Drezdenku w ramach programu „Wzorowa rewitalizacja”.

24 marca 2022
Wpis należy do kategorii:

W ramach realizacji programu „Wzorcowa rewitalizacja” 15 marca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Drezdenku odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące uwzględnienia dziedzictwa kulturowego gminy w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz w prowadzeniu procesu rewitalizacji.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zawarł porozumienie z Gminą Drezdenko w zakresie merytorycznego wsparcia gminy zgodnie z założeniami „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

W spotkaniu i szkoleniu uczestniczyli ze strony gminy Drezdenko:  pani Karolina Piotrowska – Burmistrz Drezdenka, pan Wiesław Sawicki – Sekretarz Gminy, przedstawiciele Rady Miejskiej w Drezdenku oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, pani Ewa Kułakowska – dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia, pan Jan Kuchowicz – dyrektor Centrum Promocji Kultury, pan Maciej Bugara – prezes PGKiM sp. z o.o. oraz przedstawiciele instytucji gminnych: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szkolenie i warsztaty prowadzone były przez panią Marię Badeńską- Stapp z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Instytucja reprezentowana była również przez Annę Kozioł oraz Bognę Oszczanowską.

W trakcie spotkania pan Wojciech Uciński z UM w Drezdenku przedstawił skierowany obecnie do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drezdenko, która jest pierwszym etapem w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Część szkoleniowa i warsztaty objęło następujące moduły: „GPR krok po kroku” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego traktowanego jako potencjał w procesie rewitalizacji, pogłębione omówienie zagadnień m.in. związanych z partycypacją społeczną, dziedzictwem niematerialnym, rolą instytucji kultury oraz współpracą ze służbami konserwatorskimi na etapie przygotowania GPR i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W części warsztatowej uczestnicy spotkania zastanawiali się nad potencjałami związanymi z dziedzictwem kulturowym gminy w obszarze rewitalizacji oraz nad możliwymi do zaplanowania przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (12)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz