Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Gmina Czaplinek w Programie wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja” – szkolenie i prezentacja studium ochrony wartości kulturowych

Gmina Czaplinek w Programie wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja” – szkolenie i prezentacja studium ochrony wartości kulturowych

5 kwietnia 2022
Wpis należy do kategorii:

W dniach 24-25 marca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku odbyło się szkolenie poświęcone ochronie i ujmowaniu dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji oraz prezentacja Studium ochrony wartości kulturowych Miasta Czaplinek. Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentowali: Maria Badeńska-Stapp – Koordynator Centrum Kompetencji NID ds. rewitalizacji dla województwa mazowieckiego i województwa opolskiego, Anna Kozioł – Kierownik Zespołu ds. Upowszechniania Wiedzy o Dziedzictwie, Anna Dyszkant – Koordynator Centrum Kompetencji NID ds. rewitalizacji dla województwa wielkopolskiego i województwa zachodniopomorskiego, Waldemar Witek – Kierownik Pracowni Terenowej NID w Szczecinie ze współpracownikami –  Radosławem Walkiewiczem i Maciej Słomińskim.

Pierwszego dnia szkolenie zatytułowane „Przygotowanie i prowadzenie procesu rewitalizacji z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego” połączone z sesją warsztatową poprowadziła Pani Maria Badeńska-Stapp. Szkolenie było poświęcone wieloaspektowej problematyce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz właściwego wykorzystania ich potencjału w procesie rewitalizacji, a także współpracy w tym zakresie ze służbami konserwatorskimi. Udział wzięli w nim: Zastępca Burmistrza Czaplinka, pracownicy Urzędu Miejskiego w Czaplinku odpowiedzialni za rewitalizację, opiekę nad zabytkami, planowanie przestrzenne, a także osoby zaangażowane w proces rewitalizacji w Gminie Czaplinek – członkowie Komitetu Rewitalizacji, przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrekcji szkół i stowarzyszeń. Obecni byli na nim również przedstawiciele Biura Rozwoju Społecznego Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie.

Drugiego dnia odbyła się prezentacja efektów prac nad pierwszą częścią eksperckiego opracowania Studium ochrony wartości kulturowych Miasta Czaplinek przygotowanego przez zespół Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie. Studium ochrony wartości kulturowych jest rozbudowanym opracowaniem badawczo-konserwatorskim zawierającym wytyczne do ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na obszarze objętym opracowaniem, które może być wykorzystywane w trakcie realizacji wielu zadań własnych samorządu związanych m. in. z opieką na zabytkami, planowaniem przestrzennym i rewitalizacją. Po prezentacji odbyło się spotkanie z Zastępcą Burmistrza Czaplinka oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Czaplinku poświęcone szczegółom aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek na lata 2018-2025 w zakresie odnoszącym się do dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenie gminy. W trakcie spotkania wypracowano wnioski do uwzględnienia w ramach dalszej współpracy.

fot. A. Dyszkant
fot. A. Dyszkant
fot. A. Dyszkant

W ramach wspomnianego Programu wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja” w bieżącym roku zostanie opracowana druga część studium ochrony wartości kulturowych, dotycząca obszaru Gminy (z wyłączeniem Miasta Czaplinek w granicach administracyjnych) wraz z aneksem poświęconym ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ich optymalnemu ujęciu w programie i procesie rewitalizacji.

Gmina Czaplinek jest jedną z 24 gmin biorących udział w Programie wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”, realizowanym w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (12)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz