Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Szkolenia dla gmin – partnerów w ramach Wzorcowej Rewitalizacji

Szkolenia dla gmin – partnerów w ramach Wzorcowej Rewitalizacji

29 grudnia 2021
Wpis należy do kategorii:

W programie wsparcia gmin programujących i prowadzących rewitalizację – „Wzorcowa Rewitalizacja”, szczególnie miejsce zajmuje panel szkoleniowy. Dla wszystkich partnerów przygotowaliśmy bogaty pakiet szkoleniowy, w roku 2021 odbyły się spotkania dotyczące procedur administracyjnych i współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, adaptacji budynków poprzemysłowych do nowej funkcji, dziedzictwa niematerialnego oraz zabytkowej zieleni. Zdalne szkolenia z możliwością dyskusji cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Szczególną opieką obejmujemy gminy, które zaczynają swoją przygodę z rewitalizacją, w rozumieniu ustawy o rewitalizacji z 2015 roku. Wsparciem dla nich są całodzienne spotkania odbywające się w urzędzie, w których bierze udział szerokie grono urzędników i innych interesariuszy, którzy mają tworzyć i wrażać gminny program rewitalizacji. W roku 2021 skorzystały z takiego szkolenia gminy: Olszanka, Zagórz, Czerwińsk, Rychtal i Zbąszyń. 

Ekspert NID – Maria Badeńska-Stapp oraz koordynator terenowego Centrum Kompetencji spędzają cały dzień na rozmowach i prezentacjach skupiających się wokół 3 głównych tematów. Pierwszy to przypomnienie i uporządkowanie podstawowych pojęć związanych z rewitalizacją i ochroną zabytków. Podczas trwania tej części spotkania skupiamy się na odpowiedzi na pytanie jak w naszej gminie skutecznie włączyć dziedzictwo, w tym zabytki, do programów rewitalizacji? Drugi panel to omówienie procesu przygotowania GPR, ze wskazaniem na każdym kroku, jak włączać zabytki i dziedzictwo podczas tworzenia tego dokumentu strategicznego, z uwzględnieniem dobrych praktyk w tym zakresie. Trzecia część spotkania to omówienie szeregu kwestii dotyczących styku dziedzictwa i rewitalizacji. Tych, które gminy częstokroć wskazują jako najtrudniejsze, należy do nich: partycypacja społeczna w przedsięwzięciach dot. konserwacji, rewaloryzacji i robót budowanych przy zabytkach, współpraca z konserwatorem zabytków, narzędzia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, system dotacji dla właścicieli budynków zabytkowych i nie zabytkowych na obszarze rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji, specjalistyczne opracowania konserwatorskie, rola i znaczenie instytucji kultury oraz potencjał dziedzictwa niematerialnego. Wszystkie te tematy są zilustrowane licznymi przykładami pokazującymi przedsięwzięcia o większej i mniejszej skali prowadzone w naszym kraju. 

Indywidualne szkolenia dla gmin są zawsze sprofilowane do potrzeb samorządu i przeprowadzane w gminie. Ich celem jest nie tylko przekazanie kompleksowej wiedzy dot. programowania i wdrażania rewitalizacji w oparciu o gminny program rewitalizacji z włączeniem dziedzictwa, szczególnie zabytków, ale wejście w dialog, który służy przede wszystkim rozpoznaniu lokalnych kryzysów potrzeb i zasobów, wypracowaniu rozwiązań i wskazaniu inspiracji – dobrych praktyk. 

Szkolenie w Rychtalu
Szkolenie w Zagórzu
Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (6)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz