Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Objazd studyjny przedstawicieli Gminy Rychtal do Dobiegniewa i Wielenia w ramach Programu wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja”

Objazd studyjny przedstawicieli Gminy Rychtal do Dobiegniewa i Wielenia w ramach Programu wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja”

30 listopada 2021
Wpis należy do kategorii:

W dniach 16 i 17 listopada 2021 roku przedstawiciele Gminy Rychtal (woj. wielkopolskie, pow. kępiński) wzięli udział w dwudniowym objeździe studyjnym do Dobiegniewa (woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki) i Wielenia (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) zorganizowanym przez Centrum Kompetencji NID ds. Rewitalizacji dla województwa wielkopolskiego i województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja”*. Celem objazdu było zapoznanie jego uczestników z dobrymi praktykami rewitalizacji prowadzonych w Dobiegniewie i w Wieleniu z uwzględnieniem ich dziedzictwa kulturowego i zabytków. Gminę Rychtal reprezentowali: Pan Adam Staszczyk – Wójt Gminy Rychtal, Pani Katarzyna Kucharska – Sekretarz Gminy Rychtal, Pani Krystyna Skiba-Liebner – Skarbnik Gminy Rychtal, P. Dorota Dirbach-Poprawa – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Beata Klajn – Kierownik Centrum Usług Wspólnych i Pan Szczepan Ptak – Inspektor w Urzędzie Gminy w Rychtalu, zajmujący się sprawami związanymi z planowaniem przestrzennymi i zabytkami. Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentowały: Anna Kozioł – Kierownik Zespołu ds. Upowszechniania Wiedzy w Dziale Kształcenia o Dziedzictwie NID, Koordynator Zadania pn. Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach realizowanego w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 i Anna Dyszkant – Starszy specjalista w Oddziale Terenowym NID w Poznaniu, Koordynator Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji dla województwa wielkopolskiego i województwa zachodniopomorskiego.

Pierwszego dnia uczestnicy objazdu studyjnego spotkali się w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie z Burmistrz Dobiegniewa – P. Sylwią Łaźniewską, która wraz z Sekretarz Gminy – P. Grażyną Gradowską, przy udziale P. Doroty Kopytek – Skarbnika oraz współpracowników, przedstawiła założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobiegniew na lata 2018-2023, stopień realizacji określonych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz źródła ich finansowania, a także doświadczenia związane z udziałem Gminy Dobiegniew w konkursie i projekcie „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń między jego uczestnikami, dotyczących poruszanych zagadnień. W drugiej części wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z projektami i realizacjami konkretnych przedsięwzięć w obszarze rewitalizacji na terenie miasta Dobiegniew, m. in. na terenie dawnego PGRu z zabytkowym budynkiem dawnego arsenału, który w ramach realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zamierza się poddać pracom remontowym i konserwatorskim oraz zaadaptować na ośrodek kultury. Celem spaceru studyjnego było również zaprezentowanie zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad brzegami Jeziora Wielgie i Jeziora Osiek. Na zakończenie wizyty w Dobiegniewie uczestnicy objazdu odwiedzili teren dawnego obozu jenieckiego dla polskich oficerów w czasie II wojny światowej – Oflagu II C Woldenberg, gdzie obejrzeli wnętrza jednego z baraków zaadaptowanych na potrzeby Muzeum Woldenberczyków.

Wizytę studyjną w Wieleniu drugiego dnia objazdu rozpoczęto od spotkania w Urzędzie Miejskim w Wieleniu. Uczestników objazdu powitała na spotkaniu w Sali sesyjnej Burmistrz Wielenia P. Elżbieta Rybarczyk. Udział w nim wzięli również – P. Jan Graczyk – Zastępca Burmistrza, P. Krystyna Heppner – Sekretarz Gminy Wieleń, P. Agnieszka Gapska – Skarbnik Gminy Wieleń oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wieleniu, na co dzień prowadzący sprawy związane z inwestycjami, opieką społeczną i kontaktami z mieszkańcami. W swoim wystąpieniu Burmistrz Wielenia przedstawiła etapy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wieleń na lata 2017-2023 oraz jego cele ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego i zabytków Wielenia. Prezentacja obejmowała działania legislacyjne, społeczne i inwestycyjne, w tym uwzględniające współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wraz z Sekretarz Gminy Wieleń wskazała na podjęte działania mające na celu właściwe i pełne rozpoznanie dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenie gminy przed podjęciem prac nad poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi. W drugiej części wizyty uczestnicy udali się na spacer po Wieleniu. W jego trakcie zapoznali się z realizacjami przedsięwzięć rewitalizacyjnych omówionych na spotkaniu w Urzędzie Miejskim – na terenie Rynku Nowego Miasta (nagrodzona w konkursie European Property Awards, w kategorii Retail Architecture), Bulwarów Nadnoteckich, obejmujących zagospodarowanie brzegu rzeki Noteć, Przystanku Edukacja oraz Mediateki w adaptowanym dawnym budynku gospodarczym w zespole dworsko-folwarcznym Arntowo. Na zakończenie wizyty studyjnej w Wieleniu uczestnicy objazdu obejrzeli wystawę „Rewitalizacja – tak było, tak jest, tak może być… tak jest” w Sali herbowej w Nadnoteckim Centrum Kultury.

Objazd studyjny do Dobiegniewa i Wielenia pozwolił zapoznać się przedstawicielom Gminy Rychtal z praktyczną stroną realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, także tych uwzględniających dziedzictwo kulturowe i zabytki. Jest jednym z pierwszych zrealizowanych w ramach Programu wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja” dla przedstawicieli gmin biorących w nim udział. Kolejne odbędą się jeszcze w tym i w przyszłym roku.

*Program wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja” ma na celu wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminny Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach rewitalizacji i jest adresowany do gmin, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji.

Więcej informacji o programie na stronie samorzad.nid.pl w zakładce „Rewitalizacja”.

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie. Pan Adam Staszczyk – Wójt Gminy Rychtal i Pani Katarzyna Kucharska – Sekretarz Gminy Rychtal, 16.11.2021 r.
Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie. Od lewej: Pani Sylwia Łaźniewska – Burmistrz Dobiegniewa, Pani Grażyna Gradowska – Sekretarz Gminy, 16.11.2021 r.
Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, 16.11.2021 r.
Wizyta studyjna przedstawicieli Gminy Rychtal w Dobiegniewie, 16.11.2021 r.
Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wieleniu. Pani Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Wielenia. 17.11.2021 r.
Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, 17.11.2021 r.
Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, 17.11.2021 r.
Wizyta studyjna w Wieleniu. Pani Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Wielenia i Pan Adam Staszczyk – Wójt Gminy Rychtal, 17.11.2021 r.
Wizyta studyjna w Wieleniu, 17.11.2021 r.
Wizyta studyjna w Wieleniu, 17.11.2021 r.
Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (7)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz