Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Rozstrzygnięcie naboru gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

Rozstrzygnięcie naboru gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”

13 kwietnia 2021
Wpis należy do kategorii:

Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył proces wyboru gmin, z którymi podejmie współpracę w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”.

Celem Programu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym. Tym samym Program wsparcia adresowany jest do gmin, które planują, aktualizują lub wdrażają Gminny Program Rewitalizacji.

Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, kierunkiem działania będącego częścią projektu „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach”, realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

W ramach naboru do NID wpłynęło 96 formularzy zgłoszeniowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami Programu, w każdym województwie wybrano maksymalnie dwie gminy na podstawie kolegialnej oceny eksperckiej, której głównymi kryteriami były m. in.:

• udzielenie merytorycznego wsparcia gminom, które uwzględniają dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym;
• udzielenie wsparcia eksperckiego gminom, które tworzą, aktualizują lub wdrażają Gminne Programy Rewitalizacji poprzez wspólne przeprowadzenie procesu identyfikacji dziedzictwa kulturowego, szacowanie jego wartości i wskazanie właściwych sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych;
• możliwość wspólnego opracowania i upowszechniania modelowych rozwiązań, standardów w prowadzeniu rewitalizacji z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego obejmujących możliwie szeroką problematykę;
• interwencja w obszary cenne historycznie i poddawane intensywnym działaniom rewitalizacyjnym;
• motywacja gminy do udziału w Programie wsparcia.

Zwieńczeniem współpracy podjętej z gminami w ramach Programu wsparcia będzie m. in. planowane na koniec 2022 roku przygotowanie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa opracowania, dotyczącego dobrych praktyk i standardów uwzględniania dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, a także wykorzystania ich potencjału w procesach rewitalizacyjnych.

Do udziału w Programie wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. „Wzorcowa rewitalizacja” zostały wybrane następujące gminy:
• z województwa dolnośląskiego:
Jawor
Legnickie Pole
• z województwa lubuskiego:
Drezdenko
Nowa Sól – miasto
• z województwa kujawsko-pomorskiego:
Włocławek
• z województwa lubelskiego:
Puchaczów
Opole lubelskie
• z województwa łódzkiego:
Bolesławiec
• z województwa małopolskiego:
Nowy Sącz
• z województwa mazowieckiego:
Czerwińsk nad Wisłą
Marki
• z województwa opolskiego:
Olszanka
Kędzierzyn Koźle
• z województwa podkarpackiego:
Zagórz
• z województwa podlaskiego:
Hajnówka
• z województwa pomorskiego:
Słupsk
Debrzno
• z województwa śląskiego:
Siemianowice Śląskie
• z województwa świętokrzyskiego:
Końskie
• z województwa warmińsko-mazurskiego:
Mrągowo
Tolmicko
• z województwa wielkopolskiego:
Zbąszyń
Rychtal
• z województwa zachodniopomorskiego:
Czaplinek.

Jednocześnie przypominamy, że w każdym z ośmiu Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji prowadzona jest działalność informacyjna i doradcza na rzecz gmin realizujących programy rewitalizacyjne przy wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego. Gminy zgłaszające się z konkretnym problemem dotyczącym udziału dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego potencjału w procesie rewitalizacji będą mogły liczyć na indywidualne wsparcie w tym zakresie udzielane przez ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Centra Kompetencji będą również animować debatę na ten temat i ułatwiać wymianę doświadczeń uczestników procesów rewitalizacyjnych – m.in. samorządów, służb konserwatorskich, organizacji pozarządowych, resortów odpowiedzialnych za rewitalizację czy organizacji branżowych.

Kontakt do Koordynatorów Centrum Kompetencji NID ds. rewitalizacji:

o Bogna Oszczanowska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego,
boszczanowska@nid.pl
Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Władysława Łokietka 11
50-243 Wrocław
tel.: (71) 322 16 40 lub 571 226 990

o Grzegorz Młynarczyk – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa małopolskiego i świętokrzyskiego,
gmlynarczyk@nid.pl
Oddział Terenowy w Krakowie
31-014 Kraków
ul. Św. Tomasza 8/7
tel.: (12) 429 10 11 lub 571 226 991

o Agnieszka Lorenc-Karczewska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa łódzkiego i śląskiego,
akarczewska@nid.pl
Pracownia Terenowa w Łodzi
90-273 Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U
tel.: (42) 682 62 44 lub 571 226 992

o Adam Sapeta – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa podkarpackiego i lubelskiego,
asapeta@nid.pl
Oddział Terenowy w Rzeszowie
35-045 Rzeszów
ul. Hetmańska 15
tel.: (17) 853 29 43 lub 571 226 993

o Anna Dyszkant – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
adyszkant@nid.pl
Oddział Terenowy w Poznaniu
61-725 Poznań
ul. Mielżyńskiego 27/29
tel.: (61) 851 73 64 lub 571 226 994

o Ewa Krasińska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,
ekrasinska@nid.pl
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11-Listopada 4
10-104 Olsztyn
tel.: (89) 521 26 89 lub 571 226 995

o Dorota Hryszkiewicz-Kahlau – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego,
dhryszkiewicz@nid.pl
Oddział Terenowy w Gdańsku
ul. Św. Trójcy 5
80-822 Gdańsk
tel.: (58) 301 77 12 lub 571 226 996

o Maria Badeńska-Stapp – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa opolskiego i mazowieckiego,
mbadenska@nid.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. M. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
kom.: +48 571 226 997

lub Anna Kozioł – Koordynator Zadania
akoziol@nid.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. M. Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa
tel.: (22) 554 56 82
kom.: +48 798 389 289

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (3)
Powiązane Ścieżki działania (2)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (2)
Powiązane Rewitalizacja (19)
Powiązane Publikacje (2)

Wpisz czego szukasz