Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja” (nabór zakończony)

Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja” (nabór zakończony)

20 stycznia 2021
Wpis należy do kategorii:

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w pilotażowym Programie dotyczącym kwestii dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji pn. „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Celem projektu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji. Tym samym program wsparcia adresowany jest do gmin, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji.

Dzięki udziałowi w programie wybrane gminy otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów NID, którzy w sposób stały i ciągły będą uczestniczyli w rozwiązywaniu wskazanych przez gminy problemów z zakresu dziedzictwa kulturowego pojawiających się w procesie planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Wsparcie może dotyczyć uwzględniania aspektów dziedzictwa kulturowego podczas przygotowania lub wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwłaszcza w trakcie działań:

 1. diagnozy potencjałów i obszarów kryzysowych;
 2. delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 3. wyznaczaniu priorytetów i planowanych działań;
 4. włączeniu społeczności lokalnej, partycypacji społecznej;
 5. monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych.
 6. tworzenia lub aktualizacji opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
 7. opracowania ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
 8. wdrażania projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
 9. wdrażania projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego.

 

Efektem współpracy ekspertów NID z gminami, będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, narzędzi i procesów, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji.

Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną maksymalnie 2 gminy z danego województwa. Kwalifikacja gmin do programu „Wzorcowa rewitalizacja” zostanie dokonana na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym. O tym, które gminy otrzymają wsparcie Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID, zadecyduje analiza ekspercka dokonana na podstawie oceny min. motywacji gminy do udziału w programie, występujących na danym obszarze problemów, czy podejmowanych w przeszłości działań rewitalizacyjnych na obszarach cennych historycznie.

Udział w programie jest bezpłatny. Nie przewiduje pomocy finansowej.

UWAGA: Nabór został zakończony.

Formularz zgłoszeniowy do programu ,,Wzorcowa rewitalizacja” należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji NID:

 

 • Województwo Dolnośląskie i Lubuskie

Bogna Oszczanowska

boszczanowska@nid.pl

Oddział Terenowy we Wrocławiu

Władysława Łokietka 11

50-243 Wrocław

(71) 322 16 40
571 226 990

 

 • Województwo Małopolskie i Świętokrzyskie

Grzegorz Młynarczyk

gmlynarczyk@nid.pl

Oddział Terenowy w Krakowie

31-014 Kraków

Św. Tomasza 8/7

(12) 429 10 11
571 226 991

 

 • Województwo Łódzkie i Śląskie

Agnieszka Lorenc-Karczewska

akarczewska@nid.pl

Pracownia Terenowa w Łodzi

90-273 Łódź

Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U

(42) 682 62 44
571 226 992

 

 • Województwo Podkarpackie i Lubelskie

Adam Sapeta

asapeta@nid.pl

Oddział Terenowy w Rzeszowie

35-045 Rzeszów

Hetmańska 15

(17) 853 29 43
571 226 993

 

 • Województwo Wielkopolskie i Zachodniopomorskie

Anna Dyszkant

adyszkant@nid.pl

Oddział Terenowy w Poznaniu

61-725 Poznań

Mielżyńskiego 27/29

(61) 851 73 64
571 226 994

 

 • Województwo Warmińsko-mazurskie i Podlaskie

Ewa Krasińska

ekrasinska@nid.pl

Oddział Terenowy w Olsztynie

11-Listopada 4

10-104 Olsztyn

(89) 521 26 89
571 226 995

 

 • Województwo Pomorskie i Kujawsko-pomorskie

Dorota Hryszkiewicz-Kahlau

dhryszkiewicz@nid.pl

Oddział Terenowy w Gdańsku

80-822 Gdańsk

Św. Trójcy 5

(58) 301 77 12
571 226 996

 

 • Województwo mazowieckie i opolskie

Maria Badeńska-Stapp

mbadenska@nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa – Warszawa

Mikołaja Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

571 226 997

 

Koordynator Zadania

Anna Kozioł

22 554 56 82

798 389 289

akoziol@nid.pl

 

Więcej szczegółów na: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/

 

Program wsparcia oferowany przez NID jest komplementarny wobec działań realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Urzędami Marszałkowskimi pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w czterech modułach tematycznych związanych z rewitalizacją (dostępność, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej, narzędzia ustawowe, monitoring i ewaluacja). Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.​

 

Kontakt dla mediów:

Monica Ponce

Email: mponce@nid.pl

Tel.: 669 413 974

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty do pobrania

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

  Wielkość pliku: 92 kB Pobierz plik
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (1)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (11)
Powiązane Publikacje (2)

Wpisz czego szukasz