Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Relacja z seminarium „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”

Relacja z seminarium „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”

3 października 2021
Wpis należy do kategorii:

22 i 23 września 2021 w Pałacyku Konopackiego w Warszawie spotkali się przedstawiciele Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Urzędów Marszałkowskich zaangażowanych w projekt Regiony Rewitalizacji oraz Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji. Celem spotkania było sieciowanie podmiotów wdrażających programy rewitalizacji uwzględniające dziedzictwo kulturowe.

Spotkanie otworzyli Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Bartosz Skaldawski, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Aneta Brzuzy oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i dzielnicowy koordynator ds. rewitalizacji – Dariusz Kacprzak.

W trakcie seminarium przeprowadzono dwa szkolenia. Pierwsze z nich adresowane było do przedstawicieli Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i dotyczyło zasad rewitalizacji i elementów procesu programowania i wdrażania rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli WUOZ w procesie. Szkolenie poprowadziła Katarzyna Spadło.

Na równoległe szkolenie zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i koncentrowało się ono na uwarunkowaniach ochrony zabytków i wykorzystania potencjału dziedzictwa w rewitalizacji. Szkolenie poprowadziła Maria Badeńska-Stapp (NID).

W kolejnej części seminarium, gminy, z którymi współpracuje NID w ramach „Wzorcowej rewitalizacji”, zaprezentowały dobre praktyki wdrażania programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych. W tej części wystąpili: dr Marek Wojtkowski, Prezydent Miasta Włocławek z prezentacją dotyczącą działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Włocławka w tym programu dotacji do remontów nieruchomości. Paweł Krzemień, Kierownik Referatu Rewitalizacji, Wydział Zarządzania Funduszami w Urzędzie Miejskim w Słupsku opowiedział o doświadczeniu Słupska z prowadzeniem działań na rzecz zabytków w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz przedstawił konkurs urbanistyczno-architektoniczny jako narzędzie planowania dobrej przestrzeni szanujące otoczenie historyczne. Zarówno Włocławek jak i Słupsk są miastami wyłonionymi w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast” Ministerstwa Rozwoju (obecne Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Ostatnie wystąpienie – Pani Małgorzaty Czerwińskiej, Naczelnika Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Marki poświęcone było planom współpracy z NID tj. opracowaniu założeń i realizacji konkursu architektonicznego na kompleksowy projekt zagospodarowania terenów związanych z historią Briggsów, w tym na Pałacyk Braci Briggs, Park Miejski oraz fabrykę Briggsów.

Kolejna część seminarium poświęcona była prezentacji projektów organizatorów wydarzenia. Ofertę Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji prezentowała Anna Kozioł – Koordynator Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji. Z kolei Bogna Oszczanowska zaprezentowała działalność Centrum Kompetencji ds. rewitalizacji dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego: m.in. opracowanie studiów ochrony wartości kulturowych, konsultacje przy wskazaniu obszarów problemowych z punktu widzenia ochrony środowiska kulturowego oraz tworzenie rekomendacji w zakresie ujmowania zagadnień związanych z wykorzystaniem potencjałów dziedzictwa kulturowego rewitalizacji.

Projekt Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaprezentowała Aleksandra Kułaczkowska z Departamentu Programów Pomocowych. Ofertę doradczą oraz szkoleniową jak również przykłady działalności Regionów Rewitalizacji przedstawili Kinga Dziewiątkowska- Serocka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Grzegorz Gawrysiak z Urzędu Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Drugiego dnia miał miejsce spacer badawczy na obszarze rewitalizacji. Spacer poprowadzili Sylwia Brzezińska, wicedyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Katarzyna Sołtys, Dyrektor Domu Kultury Praga oraz Piotr Stryczyński – animator rewitalizacji na Nowej Pradze. W trakcie spaceru uczestnicy zapoznali się z remontem i działalnością nowo otwartego Pałacyku Konopackiego, z remontem zabudowań Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Dziadka Lisieckiego
oraz kamienicy wielopokoleniowa na ul. Stalowej 29.

Seminarium zakończyło się warsztatami zmierzającymi do wypracowania zasad współpracy pomiędzy zaproszonymi podmiotami w zakresie wdrażania programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe. Warsztaty poprowadzone zostały przez Marię Badeńską-Stapp, Huberta Mącika, Annę Kozioł (NID), Kamila Wiedera, Aleksandrę Kułaczkowską (MFiPR) oraz Andrzeja Brzozowego.

Wydarzenie zostało zrealizowane jako część Zadania 1.1.3. Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”. Współorganizatorem seminarium jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Dzielnicą Pragi Północ m. st. Warszawy.

Więcej o zadaniu 1.1.3. Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022” oraz kontakty do Koordynatorów Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji tutaj.

Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty do pobrania

 • Prezentacja B. Oszczanowska

  Wielkość pliku: 4 MB Pobierz plik
 • Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji

  Wielkość pliku: 5 MB Pobierz plik
 • Prezentacja Marki

  Wielkość pliku: 5 MB Pobierz plik
 • NID Centra Kompetencji

  Wielkość pliku: 547 kB Pobierz plik
 • Regiony Rewitalizacji

  Wielkość pliku: 3 MB Pobierz plik
 • Rewitalizacja - podstawy prawne

  Wielkość pliku: 3 MB Pobierz plik
 • Prezentacja Słupska

  Wielkość pliku: 11 MB Pobierz plik
 • Prezentacja Włocławek

  Wielkość pliku: 9 MB Pobierz plik
 • Podlaskie_rewitalizuje Regiony Rewitalizacji - prezentacja

  Wielkość pliku: 3 MB Pobierz plik
 • Pomorskie Regiony Rewitalizacji - prezentacja

  Wielkość pliku: 4 MB Pobierz plik
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (1)
Powiązane Ścieżki działania (2)
Powiązane Dobre Praktyki (4)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (1)
Powiązane Rewitalizacja (9)
Powiązane Publikacje (3)

Wpisz czego szukasz