Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Muzea w obiektach poprzemysłowych jako spoiwa społeczności w rewitalizacji – konferencja w Końskich

Muzea w obiektach poprzemysłowych jako spoiwa społeczności w rewitalizacji – konferencja w Końskich

13 lipca 2022
Wpis należy do kategorii:

21 czerwca w Końskich przedstawiciele instytucji kultury, miejscowi samorządowcy i działacze spotkali się na konferencji poświęconej muzeom w obiektach poprzemysłowych jako czynnikom spajającym społeczności w rewitalizacji.

Proces rewitalizacji a społeczność lokalna

Uczestnicy konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Miastem Końskie mieli okazję wysłuchać wystąpień ekspertów omawiających tematykę funkcjonowania muzeów w obiektach poprzemysłowych z różnych perspektyw. Maria Badeńska-Stapp z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, koordynator Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji wprowadziła słuchaczy w tematykę rewitalizacji i jej związków z działaniami na rzecz społeczności lokalnej.  Historię Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi przedstawił gospodarz – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański. Gminny program rewitalizacji miasta i gminy Końskie zaprezentował jego autor – Rajmund (Kuba) Ryś.

Dobre przykłady

W panelu poświęconym dobrym przykładom wykorzystania zabytków poprzemysłowych jako miejsc aktywności społecznej wzięli udział przedstawiciele instytucji działających w całej Polsce. Tomasz Izajasz – kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego (o tej instytucji pisaliśmy na portalu w tym artykule) zaprezentował, jak przebiegał remont obiektu na potrzeby muzeum na tle procesu rewitalizacji. O powstaniu i funkcjonowaniu Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie opowiedział Jacek Czubak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa do spraw organizacji muzeum. O zarządzaniu dziedzictwem w tym mieście można przeczytać więcej w rozmowie z tamtejszymi samorządowcami.  Wystąpienie Adama Kowalskiego – Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie poświęcone zostało temu, w jaki sposób dawna wspólnota skupiona wokół dużego zakładu przemysłowego odnajduje swoją tożsamość dzięki działalności instytucji. Adam Hajduga, Wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego zaprezentował, w jaki sposób działa sieciowanie dziedzictwa.

Dylematy konserwatorskie

Panel poświęcony zagadnieniom konserwatorskim otworzył Robert Kola – Kierownik Pracowni Terenowej NID w Toruniu. Jego wystąpienie poświęcone zostało dylematom towarzyszącym przywracaniu urządzeń dawnych do stanu czynnego. Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej – Łukasz Urbańczyk posługując się przykładami z Polski i ze świata omówił praktyczne zagadnienia dotyczące zarządzania obiektami poprzemysłowymi, takie jak ich zabezpieczanie czy planowanie zagospodarowania pod nowe funkcje.

Konferencję zakończyła dyskusja, w której prelegenci mieli okazję szerzej omówić zagadnienia prezentowane w swoich wystąpieniach, a przedstawiciele miejscowego samorządu odpowiedzieć na pytania ekspertów dotyczące gminnego programu rewitalizacji miasta i gminy Końskie

Konferencja „Muzea w obiektach poprzemysłowych jako spoiwa społeczności w rewitalizacji” zrealizowana została w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022, w zakresie zadania „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach zgodnie z założeniami”.

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (10)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (1)
Powiązane Publikacje (2)

Wpisz czego szukasz