Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > TeH2O Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy

TeH2O Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy

31 stycznia 2022
Wpis należy do kategorii:

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych to nie tylko remonty i adaptacje industrialnych obiektów, ale także działania sieciujące, wzmacniające współpracę pomiędzy podmiotami, które pochodząc z różnych sektorów; to wysiłki ukierunkowane na jak najlepsze wykorzystanie potencjału poszczególnych miejsc oraz wzmocnienie ich oddziaływania społecznego i ekonomicznego. Jednym z przykładów takich działań jest bydgoski Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła – TeH2O.

 

Szlak jako opowieść 

 

Nazwa, oprócz oczywistych skojarzeń z wodą i techniką, może być również rozszyfrowywana jako T-technika, H-historia i dwa razy O-opowieść. Duży nacisk kładzie się bowiem na opowiadanie nie tylko o obiektach tworzących szlak, lecz przede wszystkim o ludziach – wizjonerach, którzy tworzyli przemysłową Bydgoszcz i pasjonatach, którzy pozwalają dalej trwać dziedzictwu tych miejsc. Pomysł utworzenia szlaku powstał w 2012 roku i został wypracowywany w ramach realizacji międzynarodowego projektu SHIFT-X, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją zarządzającą szlakiem jest Muzeum Okręgowe (MO) im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Spora część obiektów przynależących do szlaku to działy Muzeum.

W skład szlaku TeH2O wchodzą:

 • Exploseum – centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg, w dawnej niemieckiej fabryce materiałów wybuchowych

  Exploseum. Fot. Agnieszka Konior
 • Spichrze nad Brdą – budynki będące symbolem miasta; w ich wnętrzach prezentowane są ekspozycje stałe, poświęcone historii Bydgoszczy oraz wystawy czasowe

  Spichrze nad Brdą. Fot. Agnieszka Konior
 • Wyspa Młyńska – na której niegdyś mieściły się mennice i młyny, dzisiaj pełni funkcje rekreacyjno-kulturalne; znajdują się tutaj m.in. działy MO w Bydgoszczy: Europejskie Centrum Pieniądza, Zbiory Archeologiczne, Galeria Sztuki Nowoczesnej
  Wyspa Młyńska. Fot. Agnieszka Konior

   

 • Kanał Bydgoski – XVIII-wieczny wyjątkowy zabytek hydrotechniczny

  Kanał Bydgoski. Fot. Agnieszka Konior
 • Wieża Ciśnień i Hala Pomp – w ich wnętrzach znajduje się Muzeum Wodociągów, organizowane są tutaj wydarzenia kulturalne, a z tarasu rozciąga się wspaniały widok na całe miasto
  Wieża ciśnień. Fot. Agnieszka Konior
 • Muzeum Mydła i Historii Brudu – prywatna „żywa” ekspozycja; w trakcie zwiedzania można dowiedzieć się więcej o historii czystości i brudu oraz stworzyć własne mydło

  Muzeum Mydła i Historii Brudu. Fot. Agnieszka Konior
 • Muzeum Fotografii w Bydgoszczy – przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy; w jego zbiorach znajduje się blisko cztery tysiące eksponatów związanych z dzisiejszą fotografią i jej historią
 • Warzelnia Piwa Bydgoszcz – restauracja z browarem, mini ekspozycją dotyczącą browarnictwa na ścianach oraz prelekcjami dotyczącymi historii piwowarstwa w Bydgoszczy i sposobów warzenia złotego trunku
 • Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” – apteka działająca w tym miejscu od 1853 roku; obecnie trwają prace związane ze stworzeniem nowej ekspozycji
 • Muzeum Kanału Bydgoskiego im. S. Malinowskiego – na wystawach stałych i czasowych można oglądać liczne makiety Kanału Bydgoskiego; odbywają się tu także zajęcia edukacyjne, kulturalne i sportowe
 • Introligatornia przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej – wciąż działająca pracownia, w której do oprawiania książek wykorzystywane są zabytkowe sprzęty

  Introligatornia. Fot. Agnieszka Konior
 • Dawna Gazownia Miejska – jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce; w trakcie zwiedzania można posłuchać historii o funkcjonowaniu tego zakładu
 • Fabryka Obrabiarek do Drewna – zabytkowa willa wraz z halą produkcyjną, w której do niedawna słychać było stukot maszyn i czuło się zapach drewna

  Fabryka obrabiarek. Fot. Agnieszka Konior
 • Barka Lemara – barka towarowa wyremontowana staraniem Fundacji „Kanał Bydgoski”, Żeglugi Bydgoskiej i Rady Miasta; na ekspozycji w jej wnętrzach można zapoznać się z historią tutejszej żeglugi śródlądowej i tradycjami rodzin szyperskich

  Barka Lemara. Fot. Agnieszka Konior

Wielosektorowa współpraca na rzecz dziedzictwa

 

Wyliczenie obiektów wchodzących w skład szlaku wskazuje, że są to podmioty prowadzone zarówno przez organizacje publiczne (muzea, biblioteki, domy kultury), pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), jak i prywatne (szkoła wyższa, muzeum, restauracja), działające w bardzo różnych obszarach, jednak wszystkim im przyświeca idea zachowania i promocji dziedzictwa poprzemysłowego Bydgoszczy.

Działalność szlaku została wpisana w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+. W ramach programów włączania społecznego poprzez kulturę zaplanowano projekt społeczny „Na Bydgoskim szlaku TeH2O”, który zakłada aktywizację społeczno-obywatelską m.in. poprzez wzmacnianie roli dziedzictwa kulturowego w przedsiębiorczości społecznej czy działania tożsamościowe. Szlak przynależy do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH); co roku organizowane jest święto szlaku – TeHO Fest, w trakcie którego wszystkie obiekty przynależące do szlaku można zwiedzić za darmo; oferowane są także dodatkowe atrakcje.

Wśród korzyści związanych z tworzeniem szlaków kulturowych na rewitalizowanych obszarach poprzemysłowych można wskazać między innymi ochronę cennych zabytkowych miejsc związanych z dziedzictwem poprzemysłowym; adaptację tych obiektów na cele kulturalne i turystyczne; stworzenie atrakcyjnej, kompleksowej oferty spędzania wolnego czasu zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów; budowanie wizerunku miasta jako centrum turystyki industrialnej (co stanowi jego wyróżnik); skierowanie ruchu turystycznego do mniej uczęszczanych miejsc czy wymianę doświadczeń między podmiotami pochodzącymi z różnych sektorów.

Strona szlaku: www.ludzieitechnika.pl

Autor: dr Agnieszka Konior

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (6)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (2)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (6)
Powiązane Publikacje (1)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz