Znajdź pomysł

Należy pamiętać, że w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku muszą mieć określony cel społeczny, np. udostępnianie zwiedzającym zabytków, zwiększenie dostępności dla niepełnosprawnych lub działania edukacyjne i kulturalne związane z danym zabytkiem. Nasze potrzeby w zakresie prac musimy połączyć z dobrym pomysłem na zmianę lub rozszerzenie funkcji zabytku.

Niezależnie od naszych pomysłów każdy projekt współfinansowany z Unii Europejskiej musi być przygotowany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o którym można poczytać na stronach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,54,projektowanie-uniwersalne.

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)