Określ swoje potrzeby

Ustalenie, czy nasz projekt ma szanse na wsparcie, należy rozpocząć od poznania swoich potrzeb, w tym ustalenia wymaganego zakresu prac, które mają być sfinansowane ze środków zewnętrznych. W ich ramach powinniśmy określić m.in. charakter robót budowlanych, uzyskanie stosownych pozwoleń i opinii, jak też potrzebę opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym ekspertyz.

Uwzględniając powyższe, trzeba oszacować czas niezbędny do przygotowania projektu w kontekście możliwości finansowych, organizacyjnych i instytucjonalnych.

Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
  Powiązane Ścieżki działania (0)
   Powiązane Dobre Praktyki (0)
    Powiązane Narzędzia (0)
     Powiązane Akty Prawne (0)
      Powiązane Rewitalizacja (0)
       Powiązane Publikacje (0)