Poszukaj źródła finansowania

Jeśli projekt ma być sfinansowany z regionalnego programu operacyjnego (RPO), należy zapoznać się z ww. dokumentem dla województwa, na terenie którego zlokalizowany jest zabytek. Niemożliwe jest finansowanie projektu z RPO innego województwa, nawet w przypadku w którym wnioskodawca ma siedzibę w tym regionie. Pomoc w znalezieniu odpowiedniego programu oraz naboru możemy uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich[1] (centralnym, głównych lub lokalnych).

Każde RPO ma inną strukturę, a więc pomimo że wsparcie zabytków realizowane jest z tych samych celów tematycznych, może być przeprowadzone w ramach innych osi priorytetowych oraz działań i poddziałań, na które ogłaszane są nabory.

Szczegółowe opisy osi priorytetowych, zakresy wsparcia, potencjalni beneficjenci, kryteria wyboru projektów oraz limity i ograniczenia znajdują się w szczegółowych opisach osi priorytetowych, tzw. SZOOP, przygotowywanych dla każdego RPO. Dokumenty te w przeciwieństwie do samych RPO często są aktualizowane, dlatego zawsze warto sprawdzać bieżącą wersję umieszoną na stronie internetowej.

Realizując projekt ze współfinansowaniem z RPO, należy pamiętać o konieczności wniesienia wkładu własnego. W 15 regionach wynosi on od 15%, w województwie mazowieckim, które jest regionem lepiej rozwiniętym, do 20%. Wielkość ta może jednak zostać zwiększona w poszczególnych naborach. Przygotowując założenia budżetu, trzeba również sprawdzić, które koszty będą kwalifikowane w projekcie, a które nie.

W regulaminach konkursów warto poszukać informacji na temat możliwości otrzymania dodatkowo wsparcia z budżetu państwa, który pomniejsza wkład własny. Zależnie od regionu oraz samego naboru wsparcie to może być przyznawane np. na podstawie kosztorysów wskazanych we wniosku lub dopiero w chwili zakończenia projektu.

 

[1] Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/centralny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich/ lub http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ (dostęp: 13.02.2018).

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (8)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)