Dokonaj oględzin obiektu

Następnie osoba o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczona przez wojewódzkiego konserwatora zabytków udaje się na szczegółowe oględziny obiektu. Jest to niezmiernie ważny etap badań nad zabytkiem pozwalający na rzetelne wykonanie karty ewidencyjnej. Podczas oględzin zbierane są najważniejsze informacje o lokalizacji zabytku, jego wymiarach, wyglądzie, materiale i technice wykonania oraz aktualnym stanie zachowania.

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)