Wskaż istotne cele rozwoju lokalnego związanych z dziedzictwem

W ramach tego kroku poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jakich celów ważnych dla rozwoju gminy, a związanych z dziedzictwem, i dotyczących jakiej problematyki brakuje w GPOZ.   Ponieważ dziedzictwo w tym ujęciu ma być jednym z elementów rozwoju, to w ramach tego kroku należy zastanowić się, jak przekształcić zasób, jakim jest dziedzictwo, w aktywa rozwojowe.

Zasoby to potencjały i czynniki, którymi dysponują gminy, a zarazem elementy, które te gminy charakteryzują. Same zasoby (np. położenie geograficzne, ludność w podziale na strukturę wiekową, zabytki w połączeniu z walorami przyrodniczymi, specyficzne dziedzictwo kulinarne)  nie są jednak wystarczające do budowania przewag konkurencyjnych. Politykę rozwoju powinno się opierać na aktywach, czyli tych zasobach (czynnikach), które zostały uruchomione (lub są możliwe do uruchomienia) w danym momencie i na danym poziomie rozwoju. Przykładem jest tu bogate dziedzictwo kulinarne regionu przekładające się na aktualną ofertę turystyczną, obejmującą np. noclegi w gospodarstwach, gdzie można próbować lokalnych produktów, a nawet uczestniczyć w ich wytwarzaniu.

Na tym etapie warto więc poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy GPOZ zakłada cele związane z budowaniem tożsamości lokalnej, wykorzystaniem dziedzictwa do budowania marki miejsca, wspieraniem branż dziedzictwa itp.

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)