Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Jak aplikować o środki na ochronę zabytków z regionalnych programów operacyjnych 2014–2020?

14 lutego 2018

Artykuł prezentuje poszczególne działania, które należy podjąć, aby uzyskać dofinansowanie z RPO 2014–2020. Wskazuje na ważne etapy w ubieganiu się o dofinansowanie – od pomysłu na projekt do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy i realizację.

Otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej wymaga odpowiedniego przygotowania, które należy rozpocząć znacznie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie. Jest ono w dużym stopniu zbliżone do starania się o inne dotacje. Procedurę można podzielić na osiem kroków, w ramach których trzeba wykonać odpowiednią i równie ważną pracę opisaną poniżej. Warto również zwrócić uwagę na praktyczne rady zamieszczone w przypisach.

 

Źródło prawne:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948, z późn. zm.).

 

Dowiedz się więcej:

Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,54,projektowanie-uniwersalne 

Centralny system teleinformatyczny SL2014 – Podręcznik Beneficjenta, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/

Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/

RPO województwa dolnośląskiego, http://rpo.dolnyslask.pl/

RPO województwa kujawsko-pomorskiego, http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/skorzystaj

RPO województwa lubelskiego, http://rpo.lubelskie.pl/

RPO województwa lubuskiego, http://rpo.lubuskie.pl/

RPO województwa łódzkiego, http://www.rpo.lodzkie.pl/

RPO województwa małopolskiego, http://www.rpo.malopolska.pl/

RPO województwa mazowieckiego, https://www.funduszedlamazowsza.eu/

RPO województwa opolskiego, http://rpo.opolskie.pl/

RPO województwa podkarpackiego, http://www.rpo.podkarpackie.pl/

RPO województwa podlaskiego, https://rpo.wrotapodlasia.pl/

RPO województwa pomorskiego, http://www.rpo.pomorskie.eu/

RPO województwa śląskiego, https://rpo.slaskie.pl

RPO województwa świętokrzyskiego, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

RPO województwa warmińsko-mazurskiego, http://rpo.warmia.mazury.pl/

RPO województwa wielkopolskiego, http://wrpo.wielkopolskie.pl/

RPO województwa zachodniopomorskiego, http://www.rpo.wzp.pl/

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty do pobrania

Wybrana ścieżka nie jest obecnie dostępna.
Powiązane Baza Wiedzy (14)
Powiązane Ścieżki działania (1)
Powiązane Dobre Praktyki (3)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz