Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Szkolenie w Legnickim Polu

Szkolenie w Legnickim Polu

25 lipca 2022
Wpis należy do kategorii:

30 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu w ramach realizacji programu „Wzorcowa rewitalizacja” odbyło się organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Urząd Gminy Legnickie Pole szkolenie dotyczące uwzględnienia dziedzictwa kulturowego gminy w procesie rewitalizacji oraz w przygotowaniu gminnego programu rewitalizacji.


Narodowy Instytut Dziedzictwa zawarł porozumienie z Gminą Legnickie Pole w zakresie merytorycznego wsparcia gminy w procesie przygotowania programu rewitalizacji zgodnie z założeniami „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”. W spotkaniu i szkoleniu uczestniczyli ze strony gminy Legnickie Pole: Rafał Plezia – Wójt Gminy Legnickie Pole, Ewa Patrzek – dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu, Ewelina Podsiadło – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Piotr Darmoros – kierownik techniczny DPS Legnickie Pole, Paweł Pulnar – prezes zarządu GZGK Legnickie Pole sp. z oo., Konrad Byś – kierownik działu historii w Muzeum Miedzi w Legnicy, Adrianna Laurowska-Marć – kierownik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Legnickie Pole oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za zadania związane z planowaniem przestrzennym i ochroną zabytków.

Szkolenie prowadzone było przez Marię Badeńską- Stapp z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Instytucja reprezentowana była również przez dra Grzegorza Grajewskiego, Donatę Trenkler oraz Bognę Oszczanowską z Oddziału Terenowego we Wrocławiu.


Szkolenie objęło następujące zagadnienia: omówienie najważniejszych założeń ustawowych dotyczących opracowania gminnego programu rewitalizacji i sposobu prowadzenia rewitalizacji oraz przede wszystkim szczególnego uwzględnienia dziedzictwa kulturowego traktowanego jako potencjał w procesie rewitalizacji. Następnie omówiono zagadnienia m.in. związane z partycypacją społeczną, dziedzictwem niematerialnym, rolą instytucji kultury oraz współpracą ze służbami konserwatorskimi na etapie przygotowania programu i planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Opr. Bogna Oszczanowska

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (1)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (1)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz