Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > Materiały > Wytyczne konserwatorskie do elewacji frontowych zabudowy przyrynkowej Rozwadowa

Wytyczne konserwatorskie do elewacji frontowych zabudowy przyrynkowej Rozwadowa

30 grudnia 2020
Wpis należy do kategorii:

Opracowanie pn. Wytyczne konserwatorskie do elewacji frontowych zabudowy przyrynkowej Rozwadowa (autorzy: A. Fortuna-Marek, A. Gliwa, B. Potera, A. Sapeta, J. Stęchły) powstało w 2018 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa a Gminą Stalowa Wola.

Dokumentacja zawiera część tekstową złożoną z dwóch tomów. Tom pierwszy obejmuje przede wszystkim: zarys historii Rozwadowa, ogólne wytyczne konserwatorskie odnoszące się do zasad kształtowania: elewacji, kolorystyki elewacji, stolarki oraz zasad projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam. Tom drugi stanowi katalog zabytków zawierający: historię, opis stanu istniejącego, analizę przekazów ikonograficznych, stan zachowania zabytkowej substancji oraz wytyczne konserwatorskie (podzielone na podstawowe i optymalne). W części graficznej znajdują się: inwentaryzacje elewacji pierzei oraz propozycje ich rewaloryzacji i kolorystyki.

Opracowanie miało na celu przede wszystkim wymiar praktyczny. Miało pomóc samorządowi lokalnemu, realizującemu działania rewitalizacyjne w wykonaniu konkretnego zadania – zmiany aranżacji i poprawy estetyki podobszaru rewitalizacji jakim jest obszar historycznego Rynku w Rozwadowie (obecnie dzielnicy Stalowej Woli). Opracowane w Oddziale Terenowym NID w Rzeszowie wytyczne konserwatorskie do elewacji frontowych zabudowy przyrynkowej miały stać się podstawą do wykonania architektonicznych projektów wykonawczych elewacji poszczególnych budynków, w celu przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich.

Ten główny (i praktyczny) cel opracowania wpisywał się w szersze cele działań rewitalizacyjnych, jakim powinny m.in. być korzystne przekształcenia rewitalizowanego obszaru – przekształcenia społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne. Założono, że estetyzacja elewacji frontowych kamienic, w oparciu o opracowane wytyczne, powinna przyczynić się do pozytywnych zmian wizualnych, polepszających wizerunek poszczególnych budynków i wnętrza architektonicznego. Obok wizualnego uporządkowania i zharmonizowania elewacji budynków i pierzei, poprawy ich wyglądu i jakości przywrócić ma historyczne walory – tym samym może też mieć pozytywny wpływ na przekształcenia społeczne. Wytyczne te są bowiem wynikiem analiz archiwalnych i ikonograficznych oraz próbą „uchwycenia” cech charakterystycznych dla historycznej zabudowy Rynku w Rozwadowie. Proponowane odtworzenie typowych dla miasteczka elementów architektonicznych budynków i ich tradycyjnego charakteru (przede wszystkim w zakresie układu kompozycyjnego, wystroju architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, kolorystyki) oprócz oddziaływania estetycznego, poprawiającego jakość przestrzeni publicznej może mieć także wymiar społeczny jako czynnik wzmacniający poczucie wspólnoty: budowanie poczucia tożsamości miejsca i ludzi poprzez nawiązanie do historii. Może i powinno pełnić także role edukacyjne.

Poza tym zasadniczym celem, autorom opracowania przyświecała też myśl przybliżenia historii tych obiektów oraz ich przekształceń na przestrzeni lat. Zebrane i zaprezentowane informacje historyczne oraz archiwalne fotografie są pierwszym tego typu opracowaniem dla budynków Rynku w Rozwadowie. Takie rozpoznanie i analiza ikonograficzna może być pretekstem do dalszych badań – także dla miejscowych stowarzyszeń, pasjonatów historii etc.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w programie wsparcia dla gmin, które realizują projekty rewitalizacyjne na obszarach zabytkowych i cennych historycznie.

Program realizowany jest do 2022 roku w ramach Zadania 1.1.3. Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach zgodnie z założeniami „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”

Więcej informacji na:

http://samorzad.nid.pl/oferty/narodowy-instytut-dziedzictwa-zaprasza-do-udzialu-w-programie-wsparcia-dla-gmin-ktore-realizuja-projekty-rewitalizacyjne-na-obszarach-zabytkowych-i-cennych-historycznie/

Autor: Anna Fortuna-Marek, Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

 

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty do pobrania

  • Rozwadów cz. I Wytyczne konserwatorskie

    Wielkość pliku: 11 MB Pobierz plik
  • Rozwadów cz. II Wytyczne Katalog

    Wielkość pliku: 29 MB Pobierz plik
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (4)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz