Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Model smart – krok po kroku (wariant 2)

Model smart – krok po kroku (wariant 2)

15 września 2017

W ramach modelu smart możliwe są dwa sposoby postępowania (ujmowania dziedzictwa w procesie programowania):

Wariant 1. – problematyka dziedzictwa ujmowana jest w strategii społeczno-gospodarczej lub innych dokumentach strategicznych,

Wariant 2.  – oparty jest o odrębne dokumenty dotyczące problematyki zarządzania dziedzictwem.

Należy przypomnieć, że model ten jest rozszerzeniem modelu obligatoryjnego i możliwy do realizacji przez te gminy, które posiadają opracowany GPOZ. Jeśli Twoja gmina nie opracowała do tej pory GPOZ, przeczytaj artykuł Dziedzictwo w programowaniu rozwoju – dostępne modele oraz artykuł nt. GPOZ.

Co istotne, obie wskazane ścieżki są równoważne, a ich wybór powinien wynikać z lokalnych uwarunkowań i dotychczasowych doświadczeń z zakresu zarządzania dziedzictwem.   

Wariant 2

Wybór tego podejścia pozwala na nowoczesne ujęcie dziedzictwa w procesach zarządzania. W dokumencie, który opracowywany jest w ramach tej ścieżki, istnieje możliwość uporządkowania, zebrania w jednym kluczowym dokumencie wszystkich celów odnoszących się do dziedzictwa oraz nadania odpowiedniej rangi temu zagadnieniu w procesach zarządzania rozwojem. Wiąże się z tym jednak zagrożenie, gdyż przygotowanie osobnego dokumentu dla zarządzania dziedzictwem może doprowadzić do całkowitego wypłukania problematyki dziedzictwa z programowania społeczno-gospodarczego.

Autor: Paulina Legutko-Kobus

Print Friendly, PDF & Email
Rozpocznij ściężkę
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (2)
Powiązane Ścieżki działania (3)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (1)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz