Przeanalizuj gminny program opieki nad zabytkami

W ramach tego kroku poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jaki jest zasób dziedzictwa naszej gminy. Możemy do tego wykorzystać także inne dokumenty, w których dziedzictwo jest zinwentaryzowane, np. Gminną ewidencję zabytków (GEZ), lokalną bazę wiedzy o dziedzictwie, monografie historyczne itp.

Co istotne, w ramach tego kroku powinniśmy także zidentyfikować i przeanalizować stopień realizacji dotychczasowych celów, które były zapisywane w odniesieniu do dziedzictwa w GPOZ oraz innych dokumentach związanych z tym zagadnieniem. Na tym etapie pomocne będą raporty z monitoringu GPOZ (o ile takie istnieją).

Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)