Zdiagnozuj sytuację w zakresie komunikacji w gminie

Przed przystąpieniem do tworzenia strategii warto przeprowadzić analizę dotychczas działających kanałów i narzędzi komunikacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury. Powinni w niej uczestniczyć przedstawiciele mieszkańców, którzy pomogą ocenić, na ile skutecznie przebiegał proces informowania do tej pory i w jakim zakresie możliwe było udzieleni informacji zwrotnej – czy istniała i na ile była skuteczna komunikacja dwustronna. Dobrze jest stwierdzić, co dotąd działało, co nie działało, jakie mogą być bariery w komunikacji. Wszystkie te informacje trzeba koniecznie uwzględnić w tworzonej strategii. Do przeprowadzenia diagnozy można zastosować standardowe narzędzia diagnostyczne.

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (1)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)