Zdiagnozuj sytuację w zakresie komunikacji w gminie

Przed przystąpieniem do tworzenia strategii warto przeprowadzić analizę dotychczas działających kanałów i narzędzi komunikacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury. Powinni w niej uczestniczyć przedstawiciele mieszkańców, którzy pomogą ocenić, na ile skutecznie przebiegał proces informowania do tej pory i w jakim zakresie możliwe było udzieleni informacji zwrotnej – czy istniała i na ile była skuteczna komunikacja dwustronna. Dobrze jest stwierdzić, co dotąd działało, co nie działało, jakie mogą być bariery w komunikacji. Wszystkie te informacje trzeba koniecznie uwzględnić w tworzonej strategii. Do przeprowadzenia diagnozy można zastosować standardowe narzędzia diagnostyczne.

Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
  Powiązane Ścieżki działania (0)
   Powiązane Dobre Praktyki (0)
    Powiązane Narzędzia (1)
    Powiązane Akty Prawne (0)
     Powiązane Rewitalizacja (0)
      Powiązane Publikacje (0)