Sprawdź wytyczne regulaminowe

Zanim przystąpimy do przygotowania wniosku, należy się każdorazowo zapoznać z dokumentacją konkursową. Na stronie instytucji ogłaszającej konkurs zawsze pod linkiem związanym z ogłoszeniem są zamieszczone podstawowe informacje o konkursie. Dzięki nim możemy zorientować się, czy w ogóle konkurs jest dedykowany dla instytucji takiej, jak nasza, czy spełniamy podstawowe wymagania, czy zdążymy złożyć wniosek i jakie dokumenty należy do niego dołączyć.

W przypadku konkursów ogłaszanych dla naboru w ramach VIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są to np.:

  • regulamin konkursu z załącznikami,
  • wytyczne do studium wykonalności,
  • wzory załączników,
  • katalog wskaźników obowiązkowych,
  • określenie maksymalnej kwoty dofinansowania,
  • siatka analityczna dotycząca pomocy państwa,
  • harmonogram konkursu,
  • rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach POIiŚ 2014–2020.

W ogłoszeniu jest podany adres i numer kontaktowy, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje. Trzeba jednak pamiętać, że konkursy ogłaszane są przeważnie z wyprzedzeniem, warto więc od czasu do czasu sprawdzać harmonogram naboru wniosków i wiadomości na stronie, żeby nie przegapić informacji i ogłoszeniu konkursu, tym bardziej że równocześnie ukazują się zaproszenia na szkolenia związane z konkursem i terminy. Adres strony związanej z VIII Osią Priorytetową: http://poiis.mkidn.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej.

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)