Sprawdź formę ochrony zabytku

Należy upewnić się, jaką formą ochrony objęty jest zabytek: czy jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków, czy znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru. Takie informacje można znaleźć na stronach internetowych WKZ, konserwatorów samorządowych i geoportalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa lub bezpośrednio u pracowników poszczególnych urzędów konserwatorskich. Tylko w przypadku wpisu indywidualnego bądź obszarowego do rejestru będzie potrzebne pozwolenie konserwatora zabytków.

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)