Sprawdź formę ochrony zabytku

Należy upewnić się,aką formą ochrony objęty jest zabytek, np. czy jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Takie informacje są dostępne na stronach internetowych WKZ, konserwatorów samorządowych i geoportalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa lub bezpośrednio u pracowników poszczególnych urzędów konserwatorskich. Tylko w przypadku wpisu do rejestru zabytków możliwe będzie składanie do WKZ wniosku o udzielenie dotacji.

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)