Sprawdź formę ochrony zabytku

Należy upewnić się,aką formą ochrony objęty jest zabytek, np. czy jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Takie informacje są dostępne na stronach internetowych WKZ, konserwatorów samorządowych i geoportalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa lub bezpośrednio u pracowników poszczególnych urzędów konserwatorskich. Tylko w przypadku wpisu do rejestru zabytków możliwe będzie składanie do WKZ wniosku o udzielenie dotacji.

Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)