Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Ścieżka działania

Tworzenie strategii komunikacji w procesie partycypacji

Dobra komunikacja jest jednym z kluczowych czynników sukcesu w procesie partycypacji i współpracy w zarządzaniu dziedzictwem. Aby wymiana informacji była skuteczna, sprawna i nie stanowiła wyłącznie jednostronnego komunikowania faktów, warto wypracować strategię określającą ogólne zasady i metody obopólnej komunikacji i plan komunikacyjny, opisujący szczegółowe działania podczas kolejnych etapów procesu partycypacji. Ważne jest określenie grupy / grup docelowych, w kontekście których powinny być dobrane najbardziej adekwatne, najlepiej sprawdzone narzędzia i kanały komunikacyjne.

Strategia komunikacyjna powinna mieć charakter ramowy i długoterminowy, i powinna być wpisana w proces zarządzania dziedzictwem. Najlepiej, gdyby została wypracowana metodami partycypacyjnymi, a do jej tworzenia zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich środowisk zainteresowanych uczestnictwem w zarządzaniu dziedzictwem w gminie.

Przy tworzeniu strategii trzeba zawsze pamiętać o dwóch ważnych elementach:

       1. Głównej informacji (przesłaniu) – czyli tej kluczowej informacji, którą chcemy, żeby odbiorcy usłyszeli i zapamiętali, która musi być dostosowana do odbiorcy i osadzona w kontekście. Powinna być ona:

  • sprofilowana – dostosowana do odbiorców,
  • klarowna – pozbawiona żargonu i trudnych terminów specjalistycznych,
  • zwięzła – na tyle krótka, żeby można ją było przedstawić w 10 sekund,
  • konsekwentna – powtarzana, żeby zapadła w pamięć,
  • prawdziwa – musi być oparta na faktach, sprawdzalna.

      2. Opowieści, której celem jest przekonanie odbiorców i zachęcenie ich do działania, powinna się ona w większym stopniu odwoływać do emocji, być bardziej szczegółowa i osobista. „]

Autor: Barbara Kazior

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Rozpocznij ścieżkę
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz