Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca

Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca

18 września 2017

W prezentacji dziedzictwa coraz częściej sięga się po metody angażujące, pozwalające samodzielnie odkrywać tajemnice miejsc, związane z nimi historie, kulturę, przyrodę, legendy. Jedną z nich jest quest.

Czym jest questing?                                                  

Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, polegająca na tworzeniu nieoznakowanych tras, które można zwiedzać, podążając za sugestiami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Każdy quest ma swój punkt startu, a kolejne miejsca na trasie odnajduje się po odgadnięciu zagadki i wyszukaniu w terenie miejsca pasującego do rozwiązania – może to być np. grupa pięciu drzew, liczba, która jest datą powstania jakiegoś budynku, rzeźba w terenie czy specyficzny detal architektoniczny. Na końcu szlaku umieszczona jest skrzyneczka – skarb, w której znajduje się pieczątka, potwierdzająca przebycie całej trasy.

Innymi słowami, quest to opowieść o miejscu i ludziach, którą sami odkrywamy i poznajemy, prowadzeni poetycką narracją. Sam pomysł powstał w Stanach Zjednoczonych, a jego autorami są Steven Glazer i Delia Clark. W Polsce pierwsze questy zaczęły powstawać po 2006 roku, obecnie jest ich ponad 600.

Po co tworzyć questy?

Głównym celem tworzenia questów jest zwrócenie uwagi na wyjątkowe elementy i historie związane z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Ważne jest odkrycie niezwykłego charakteru określonej przestrzeni (genius loci), przez zwrócenie uwagi na pozornie zwyczajne, codziennie spotykane miejsca i dostrzeżenie ich wyjątkowości i atrakcyjności. Tworzenie questu to też sposób na zaplanowanie poznawania i zwiedzania miejsca ze szczególnym naciskiem na to, co wartościowe i piękne, a często niedostrzegane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Questing to po prostu sztuka odnajdywania wyjątkowości w rzeczach pozornie zwykłych.

Jak powstaje quest?

W questingu ważny jest nie tylko efekt, czyli gotowa trasa, którą można przejść lub przejechać, korzystając z ulotki czy aplikacji mobilnej, ale też sam proces tworzenia takiego szlaku. Metoda polega na pracy warsztatowej prowadzonej z grupą mieszkańców (zwykle ok. 20 osób) i obejmuje:

  • analizę potencjału lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego w kontekście opracowania questu,
  • wspólne projektowanie trasy na podstawie wybranego tematu (np. wydarzenie historyczne, element przyrodniczy czy architektura lokalna, postać, która może też być narratorem opowieści),
  • tworzenie wierszowanego tekstu, opowiadającego wybraną historię, zawierającego instrukcje dotyczące poruszania się po trasie i zagadki, których rozwiązanie prowadzi do ukrytego na końcu skarbu.

Uczestnicy warsztatów są też odpowiedzialni za opracowanie mapy questu, przygotowanie ilustracji i własnoręczne wykonanie pieczęci, która jest symbolicznym skarbem. Każdy quest przed udostępnieniem go potencjalnym odbiorcom powinien być przetestowany przez osobę, która nie uczestniczyła w jego opracowaniu, najlepiej spoza miejscowości, gdzie jest tworzony.

O czym opowiadają questy?

Questy mogą stanowić propozycję spaceru lub przejażdżki, np. rowerem po miejscowości czy jej okolicy, zwiedzania wnętrza zabytkowego obiektu, wizyty w muzeum lub galerii. Ich tematyka może być różnorodna – zwykle koncentrują się na prezentacji walorów miejsca, ale mogą też odwoływać się do określonego wydarzenia historycznego, proponując „podróż w czasie” (np. quest „Śladami bitwy z ks. Świeykowskim”, który prowadzi po Gorlicach z czasów bitwy w 1915 roku). Po Fromborku oprowadza nas Mikołaj Kopernik, a po Lidzbarku Warmińskim Ignacy Krasicki. Questy wpisują się w serię dwudziestu głównie rowerowych tras, pozwalając na poznanie ciekawych miejsc na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. W ten sposób mogą okazać się atrakcyjną formą zwiedzania ciekawych miejsc i stanowić doskonałe uzupełnienie oznakowanych szlaków i tras turystycznych – przede wszystkim tych nastawionych na prezentację dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, bazujących na lokalnej wiedzy.

Czy questy mogą być „nowoczesne”?

Questy można tworzyć z wykorzystaniem aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne. Zagadki mogą mieć bardziej zróżnicowany charakter, np. zawierać pliki audio i wideo czy obraz miejsca w formie rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality), prezentujący, jak dane miejsce wyglądało w przeszłości. Niekiedy też wymagają od uczestników ułożenia puzzli. Dla osób planujących wyjazd lub poszukujących ciekawych form zwiedzania w określonym miejscu istnieje możliwość wyszukania questów na jednym z portali dedykowanych questingowi (np. www.bestquest.pl).

 

Źródła

Clark D., Glazer S., Questing. A Guide to Creating Community Treasure Hunts, University Press of New England, Hanover and London 2004.

Kazior B., Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca, w: Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk,  D. Zaręba (red.), Kraków 2008, s. 17–20.

Autor: Barbara Kazior

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (5)
Powiązane Ścieżki działania (1)
Powiązane Dobre Praktyki (1)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz