Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Akademia Dostępności

Akademia Dostępności

19 czerwca 2023
Wpis należy do kategorii:

Narodowy Instytut Dziedzictwa od kilu lat pochyla się nad problemem zapewnienia dostępności do dziedzictwa dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie jest to proces łatwy, w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej zabytków dla osób o ograniczonej mobilności. Właściwe przygotowanie analiz, studiów przypadków, rekomendacji i poradników wymaga współpracy z wieloma interesariuszami. Jednym z Naszych partnerów jest Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynujące program Dostępność +.

Zapraszamy serdecznie na szkolenia realizowane w projekcie „Akademia Dostępności”, realizowanym w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt prowadzi Instytut ADN we współpracy z Fundacją TUS oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Głównym celem Projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Grupą docelową Projektu są uczestnicy (dowolnego etapu) procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadający dyplom ukończenia studiów II stopnia, m.in.:

✓ architekci (w tym architekci wnętrz i krajobrazu),

✓ inżynierowie budownictwa,

✓ urbaniści,

  • ✓ pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym: w tym również:
    • o pracownicy (funkcjonariusze) Państwowej Straży Pożarnej i pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (przede wszystkim pracownicy państwowych powiatowych inspektoratów sanitarnych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego);
  • o pracownicy (funkcjonariusze) Służby Więziennej wykonujący zadania m.in. w zakresie zapewnienia dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami;
  • o zarządcy dróg (w tym również GDDKiA) oraz Policja (jako organ bezpieczeństwa państwa) – podmioty te uzgadniają m.in. projekt planu miejscowego w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, co może mieć wpływ na dostępność przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami;
  • o pracownicy PFRON lub Ośrodka Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA);
  • o Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast jako inwestorzy w procesach inwestycyjno-budowlanych.

Dotychczas udział w Projekcie wzięło szerokie grono pracowników m.in. z:

✓ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

✓ Głównego Urzędu Miar,

✓ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

✓ Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Całość szkolenia składa się z dwóch nierozłącznych modułów:

Moduł I odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym. Trwa 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godz.) i jest prowadzony przez audytora oraz architekta. Tematyka tego modułu to m. in. projektowanie uniwersalne oraz dostępność przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami.

Moduł II odbywa się stacjonarnie i trwa 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 6 godz.). Jest prowadzony przez trenera i osobę z niepełnosprawnością. Tematyka modułu II to m. in. symulowanie i doświadczanie różnych form niepełnosprawności w terenie i budynku w kontekście napotykanych barier i trudności (z wykorzystaniem symulatorów), skuteczna komunikacja z inwestorami nt. potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami, analiza przykładowego projektu pod kątem dostępności, a także mini-audyt dostępności.

Wszystkim Uczestniczkom/Uczestnikom szkoleń podczas szkolenia stacjonarnego zapewniany jest  catering, a przy spełnieniu odpowiednich kryteriów również nocleg z kolacją pomiędzy dniami szkoleniowymi.

W celu wzięcia udziału w projekcie wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.akademiadostepnosci.pl/efz/  

Szczegółowe informacje o Projekcie wraz z harmonogramem szkoleń znajdą się na stronie projektowej: www.akademiadostepnosci.pl

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz