Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Webinarium “Dziedzictwo Kulturowe jako zasób PES”

Webinarium “Dziedzictwo Kulturowe jako zasób PES”

24 czerwca 2024
Wpis należy do kategorii:

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, na którym eksperci z Fundacji Rozwoju Badań Społecznych omawiali wyniki badania przedsiębiorstw ekonomii społecznej wykorzystujących w swojej działalności zasoby dziedzictwa.

Webinarium “Dziedzictwo Kulturowe jako zasób Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej” odbyło się 17 czerwca. Omawialiśmy na nim m.in. liczebność przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) wykorzystujących zasoby dziedzictwa w działalności, najczęściej wykorzystywane zasoby, rodzaj prowadzonej działalności, zakres współpracy z innymi podmiotami, wsparcie JST oraz oczekiwane wsparcie merytoryczne i kompetencyjne od instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa.

Termin: 17 czerwca 2024, godz. 11.00
Prelegenci:
dr Marcin Pierzchała, Fundacja Rozwoju Badań Społecznych
dr Roksana Ulatowska, Fundacja Rozwoju Badań Społecznych, Uniwersytet Jagielloński
Temat: “Dziedzictwo Kulturowe jako zasób Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej”
Nagranie dostępne na kanale YouTube TV NID: <tutaj>

Webinarium skierowane jest do:

  • przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa, w tym organizacji pozarządowych,
  • jednostek i podmiotów samorządowych oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w której działania oparte na zaangażowaniu społecznym na obszarach zdegradowanych objętych tym procesem są kluczowe dla jego powodzenia,
  • wszystkich osób zainteresowanych tematyką przedsiębiorstw ekonomii społecznej wykorzystujących w swojej działalności zasoby dziedzictwa.

460 to szacowana liczba PES w Polsce, które korzystają z zasobów dziedzictwa w swojej działalności. Badanych przedstawicieli PES charakteryzuje niski poziom świadomości z zakresu ochrony prawnej elementów/obszarów dziedzictwa, które są wykorzystywane w bieżącej działalności tych podmiotów. Wiedzę na ten temat deklaruje tylko co piąty ankietowany.

Wyniki badania potwierdzają, że PES aktywnie współpracują z liderami lokalnymi  i władzami samorządowymi. Najczęściej współpraca podejmowana jest na poziomie gminy czy powiatu i zorientowana jest na: 1) podejmowanie działań promocyjnych dziedzictwa kulturalnego regionu, 2) partycypację kosztów, 3) realizację zadań publicznych i projektów na rzecz lokalnej społeczności, czy 4) zabieganie o wspólne dotacje i granty.

Ze względu na bardzo różnorodne podejście podmiotów do kwestii dziedzictwa zalecane jest stosowanie szerokiego podejścia w przypadku projektowania wsparcia dla PES, które w swojej działalności wykorzystują elementy/obszary dotyczące dziedzictwa kulturowego i/lub odwołują się do nich.

Raport z badań: Badanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej wykorzystujących zasoby dziedzictwa w swojej działalności. Raport końcowy – Wydawnictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa (nid.pl)

Prelegenci:

dr Roksana Ulatowska – adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, członkini Fundacji Rozwoju Badań Społecznych. Jest doświadczoną badaczką społeczną oraz ewaluatorką – realizuje projekty badawcze dla sektora publicznego (samorządów, instytucji publicznych, urzędów centralnych) oraz sektora prywatnego. Jej zainteresowania naukowe obejmują obszar metodologii badań społecznych oraz transformacji cyfrowej w instytucjach szkolnictwa wyższego i przywództwa edukacyjnego. Jest autorką bądź współautorką wielu publikacji naukowych, ekspertyz i raportów badawczych.

dr Marcin Pierzchała – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia (tytuł uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim). Członek Fundacji Rozwoju Badań Społecznych. Autor ponad 30 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz recenzji opublikowanych w wydawnictwach pokonferencyjnych oraz czasopismach naukowych (m.in. „Journal of Organizational Change Management”, „Energies”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, „Humanizacja Pracy”). Kierownik/Koordynator, metodolog, badacz jakościowy oraz ilościowy w zespołach badawczych realizujących projekty badawcze (w tym ewaluacje) dla sektora prywatnego oraz publicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz