Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 - jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Przewiń w dół

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 - jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Obecna ścieżka prezentuje, jakie czynności należy przedsięwziąć, aby pozyskać fundusze z POIŚ. Kolejne kroki prowadzą nas od zapoznania się z wytycznymi regulaminowymi aż do złożenia wniosku. W poszczególnych punktach znajdują się też wzory potrzebnych dokumentów i wniosków.

 

Autor: Barbara Kozłowska

Pokaż całą ścieżkęRozpocznij ścieżkę