Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Ścieżka działania

Model smart - krok po kroku (wariant 1)

W ramach modelu smart możliwe są dwa sposoby postępowania (ujmowania dziedzictwa w procesie programowania):

Wariant 1. – problematyka dziedzictwa ujmowana jest w strategii społeczno-gospodarczej lub innych dokumentach strategicznych,

Wariant 2.  – oparty jest o odrębne dokumenty dotyczące problematyki zarządzania dziedzictwem.

Należy przypomnieć, że model ten jest rozszerzeniem modelu obligatoryjnego i  możliwy do realizacji przez te gminy, które posiadają opracowany GPOZ. Jeśli Twoja gmina nie opracowała do tej pory GPOZ, przeczytaj artykuł Dziedzictwo w programowaniu rozwoju – dostępne modele oraz artykuł nt. GPOZ.

Co istotne, obie wskazane ścieżki są równoważne, a ich wybór powinien wynikać z lokalnych uwarunkowań i dotychczasowych doświadczeń z zakresu zarządzania dziedzictwem.   

 

Wariant 1

Zdecydowana większość gmin wybiera (nie zawsze świadomie) tę ścieżkę ujęcia dziedzictwa w programowaniu rozwoju lokalnego. To przede wszystkim gminy małe, o niewielkim zasobie kadrowym, jak i te o niezbyt dużym zasobie dziedzictwa, które będą skutecznie i efektywnie zarządzać dziedzictwem w ramach ogólnych dokumentów programowania rozwoju. Takie podejście pozwala integrować omawianą problematykę z innymi obszarami rozwoju, np. kapitałem społecznym czy turystyką. Ujęcie dziedzictwa w ramach tej ścieżki rodzi pewne obiektywne trudności w zarządzaniu dziedzictwem, gdyż może prowadzić do przypisywania temu zagadnieniu zbyt małej wagi w lokalnej polityce rozwoju, a także traktowania go tylko jako elementu rozwoju turystyki.

 

Autor: Paulina Legutko-Kobus

Pokaż całą ścieżkę
Rozpocznij ścieżkę
Powiązane Baza Wiedzy (0)
  Powiązane Ścieżki działania (0)
   Powiązane Dobre Praktyki (0)
    Powiązane Narzędzia (0)
     Powiązane Akty Prawne (0)
      Powiązane Rewitalizacja (0)
       Powiązane Publikacje (0)

        Wpisz czego szukasz