Jak wybrać model i ścieżkę budowania celów?

Przewiń w dół

Jak wybrać model i ścieżkę budowania celów?

W artykule „Miejsce dziedzictwa w etapach programowania” oraz w „Poradniku zarządzania dziedzictwem w gminach” (s. 138–141) zawarto wstępne wskazówki, jak wybrać model i ścieżkę budowania celów zarządzania dziedzictwem. W tym artykule przedstawiono dotychczasowe doświadczenia związane z programowaniem rozwoju lokalnego i przeanalizowano, na jakie elementy systemu zarządzania rozwojem zwracać uwagę, przystępując do określenia ujęcia dziedzictwa w programowaniu i wyboru ścieżki budowania celów. Ponadto określono trzy możliwe scenariusze podejścia do wyboru ścieżki budowania celów zarządzania dziedzictwem.

 

Autor: Paulina Legutko-Kobus

Pokaż całą ścieżkęRozpocznij ścieżkę