Jak aplikować o środki na ochronę zabytków z regionalnych programów operacyjnych 2014–2020?

Przewiń w dół

Jak aplikować o środki na ochronę zabytków z regionalnych programów operacyjnych 2014–2020?

Artykuł prezentuje poszczególne działania, które należy podjąć, aby uzyskać dofinansowanie z RPO 2014–2020. Wskazuje na ważne etapy w ubieganiu się o dofinansowanie – od pomysłu na projekt do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy i realizację.

Otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej wymaga odpowiedniego przygotowania, które należy rozpocząć znacznie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie. Jest ono w dużym stopniu zbliżone do starania się o inne dotacje. Procedurę można podzielić na osiem kroków, w ramach których trzeba wykonać odpowiednią i równie ważną pracę opisaną poniżej. Warto również zwrócić uwagę na praktyczne rady zamieszczone w przypisach.

 

Źródło prawne:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948, z późn. zm.).

 

Dowiedz się więcej:

Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,54,projektowanie-uniwersalne 

Centralny system teleinformatyczny SL2014 – Podręcznik Beneficjenta, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/

Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/

RPO województwa dolnośląskiego, http://rpo.dolnyslask.pl/

RPO województwa kujawsko-pomorskiego, http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/skorzystaj

RPO województwa lubelskiego, http://rpo.lubelskie.pl/

RPO województwa lubuskiego, http://rpo.lubuskie.pl/

RPO województwa łódzkiego, http://www.rpo.lodzkie.pl/

RPO województwa małopolskiego, http://www.rpo.malopolska.pl/

RPO województwa mazowieckiego, https://www.funduszedlamazowsza.eu/

RPO województwa opolskiego, http://rpo.opolskie.pl/

RPO województwa podkarpackiego, http://www.rpo.podkarpackie.pl/

RPO województwa podlaskiego, https://rpo.wrotapodlasia.pl/

RPO województwa pomorskiego, http://www.rpo.pomorskie.eu/

RPO województwa śląskiego, https://rpo.slaskie.pl

RPO województwa świętokrzyskiego, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

RPO województwa warmińsko-mazurskiego, http://rpo.warmia.mazury.pl/

RPO województwa wielkopolskiego, http://wrpo.wielkopolskie.pl/

RPO województwa zachodniopomorskiego, http://www.rpo.wzp.pl/

Pokaż całą ścieżkęRozpocznij ścieżkę