Zawarcie umów urbanistycznych

Przewiń w dół
Opublikowano:

Zawarcie umów urbanistycznych

W miejscowym planie rewitalizacji mogą pojawić się podstawy dla zawarcia umów urbanistycznych. W zamian za (określoną w tym planie) możliwość realizacji inwestycji komercyjnej inwestor realizuje jakąś inwestycję korzystną dla gminy. W związku z powyższym kolejnym krokiem po uchwaleniu miejscowego planu rewitalizacji będzie zawarcie z inwestorem umowy urbanistycznej. Musi ona mieć obowiązkowo formę aktu notarialnego i określać zakres, specyfikację techniczną i termin wykonania niezbędnych robót budowlanych, a także termin przekazania na rzecz gminy wybudowanych przez inwestora obiektów lub urządzeń. Umowa urbanistyczna musi być zgodna z miejscowym planem rewitalizacji, czyli możliwy zakres zabudowy (w tym ochrony zabytków przy wykorzystaniu omawianych instrumentów) zależy przede wszystkim od planu rewitalizacji.

Dowiedz się więcej

http://archiwum.rp.pl/artykul/1309370-Umowa-urbanistyczna-moze-pomoc-w-biznesie.html (dostęp 20.09.2017)

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/ustawa-o-rewitalizacji.html (dostęp 20.09.2017)

Czy artykuł był pomocny?