Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Ścieżki działania > Przeprowadź analizy w gminie i opracuj diagnozę dotyczącą natężenia występowania na poszczególnych obszarach gminy problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych

Wpisz czego szukasz