Przeprowadź konsultacje społeczne

Przewiń w dół
Opublikowano:

Przeprowadź konsultacje społeczne

Wójt/ burmistrz prezydent musi skonsultować projekt wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wyniki przeprowadzonych analiz. Konsultacje społeczne mogą przybierać różne formy, np. zbieranie uwag (również za pomocą środków komunikacji elektronicznej), a także spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety czy wywiady. Dobór konkretnej metody zależy od uznania wójta / burmistrza / prezydenta miasta. Po przeprowadzeniu konsultacji wójt / burmistrz / prezydent miasta według własnego uznania może wprowadzić zmiany do projektu wniosku o wyznaczenie obszaru rewitalizacji.

Zarekomendować należy prowadzenie konsultacji społecznych jeszcze przed przygotowaniem projektu wniosku. Umożliwi to już na wstępie lepsze zdiagnozowanie kluczowych problemów o charakterze społecznym, gospodarczym czy przestrzennym i odpowiednie zaakcentowanie tych problemów w ramach dalszego procesu rewitalizacji.

Dowiedz się więcej:

http://poradnik.ngo.pl/konsultacje (dostęp: 20.09.2017)

Czy artykuł był pomocny?