Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > NID rozpoczyna realizację Projektu „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa” dofinansowanego ze środków PTFE 2021-2027

NID rozpoczyna realizację Projektu „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa” dofinansowanego ze środków PTFE 2021-2027

22 maja 2024
Wpis należy do kategorii:

Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisały umowę dotacji Projektu „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa”, dofinansowanego ze środków Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Projekt będzie realizowany do końca 2027 roku. Kwota przyznanej dotacji wynosi 5 000 000 złotych (100% wartości projektu).

Celem głównym projektu jest wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu rewitalizacji z uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście zmian klimatu i tzw. zielonej rewitalizacji oraz wsparcie służb konserwatorskich w rozwinięciu i wzmocnieniu kompetencji związanych z ochroną zabytków i wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego w tym procesie.

Działania merytoryczne zaplanowane w projekcie obejmują:

  1. Projekt partnerski „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” adresowany do wybranych w ramach procesu rekrutacji gmin, z którymi zostaną podpisane porozumienia o współpracy;
  2. Działania skierowane do ogółu gmin;
  3. Działania skierowane do służb konserwatorskich.

Projekt partnerski „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” zakłada długoterminową (IV kw. 2024 – IV kw. 2027 roku) współpracę z wybranymi gminami. Jego celem będzie wsparcie merytoryczne udzielane gminom  przez poszczególne CK ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa poprzez realizację zaplanowanych działań w następującym zakresie:

– identyfikacji i pełnego rozpoznania materialnego dziedzictwa kulturowego w celu najbardziej efektywnego wykorzystania jego potencjału na etapie programowania i wdrażania rewitalizacji;
– programowania i wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych uwzględniających materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe oraz projektów dotyczących ochrony i adaptacji zabytków do zmian klimatu;
rozpoznania i wykorzystania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego  w projektach dotyczących zwiększenia kompetencji mieszkańców obszarów rewitalizacji; m. in. na etapie konsultacji społecznych i wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem włączania społecznego w takich formach jak:  miejsca aktywności lokalnej (MAL), kawiarnie sąsiedzkie itp.;
– wzmacniania zaangażowania społecznego w procesy rewitalizacji w zakresie związanym z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym poprzez jego identyfikację i rozpoznanie z udziałem interesariuszy rewitalizacji w ramach działań obejmujących szeroko rozumianą partycypację społeczną, w szczególności: konsultacje społeczne, spacery badawcze, warsztaty.

Cele Projektu partnerskiego będą realizowane poprzez następujące działania:

– przygotowanie specjalistycznych opracowań, uzależnionych od potrzeb danej gminy, o różnym zakresie obszarowym i merytorycznym, m. in.: studiów ochrony wartości kulturowych i innych opracowań dotyczących rozpoznania zasobu dziedzictwa kulturowego;
– szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, webinaria (stacjonarne i online);
– doradztwo i konsultacje (stacjonarne i online);
– wizyty studyjne i spotkania „sieciujące” gminy biorące udział w projekcie, zapewniające wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Szczegóły projektu partnerskiego oraz regulamin i termin naboru gmin zostaną ogłoszone wkrótce.

Zaplanowane w projekcie działania skierowane do ogółu gmin będą miały na celu wskazanie właściwych kierunków ujmowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w  rewitalizacji z uwzględnieniem jego ochrony i wykorzystania potencjału w tym procesie i będą obejmować:

– działania edukacyjne: szkolenia, warsztaty, seminaria, webinaria dla gmin uwzględniających materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji, w szczególności w zakresie jego ochrony i wykorzystania potencjału na etapie programowania i wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
– wsparcie doradcze i konsultacyjne dla gmin;
– przygotowanie opracowań specjalistycznych służących identyfikacji i rozpoznaniu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach zaplanowanych w projekcie działań skierowanych do pracowników urzędów konserwatorskich zostaną zrealizowane:

–  szkolenia dotyczące problematyki prowadzenia rewitalizacji w oparciu o ustawę o rewitalizacji oraz wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w tym procesie;
– seminaria i webinaria specjalistyczne dotyczące wybranej problematyki związanej z uwzględnianiem dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji;
– wizyty studyjne, których celem będzie prezentacja dobrych praktyk i przykładów realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego.

#FunduszeUE  #WsparcieJST #RewitalizacjaCentraKomeptencjiNID

Projekt „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa” obejmie również współpracę z zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich, realizującymi Projekt „Regiony Rewitalizacji 3.0, czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.

Szczegółowe informacje o Projekcie dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

 

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz