Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Narodowy Instytut Dziedzictwa na seminarium naukowym „Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”

Narodowy Instytut Dziedzictwa na seminarium naukowym „Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”

5 czerwca 2024
Wpis należy do kategorii:

W dniach 27-28 maja br. w Poznaniu odbyło się seminarium naukowe zatytułowane „Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”, współorganizowane przez Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu oraz Miasto Poznań. Narodowy Instytut Dziedzictwa objął wydarzenie patronatem.

W seminarium „Partnerstwo na rzecz rewitalizacji” wzięli udział m. in: eksperci w zakresie rewitalizacji, Jolanta Goszczyńska – Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, członkowie organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

W ramach uroczystego otwarcia seminarium głos zabrała dr hab. Monika Bogdanowska – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na szczególne znaczenie dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji i jego wagi dla podejmowanych w tym procesie działań skierowanych do lokalnych społeczności. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Skalski – Prezes Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji” – w swojej prezentacji mówił o przyszłości rewitalizacji w Polsce, jej szansach i stojących przed nią wyzwaniach.

Problematyka i tematy poruszane w ramach wystąpień podczas pierwszego dnia seminarium dotyczyły m. in.: partycypacji społecznej w rewitalizacji, w szczególności roli społeczności lokalnej w tym procesie, zieleni w mieście, estetyki i dostępności przestrzeni publicznych oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa a Stowarzyszeniem „Forum Rewitalizacji”, współorganizatorem seminarium, Anna Dyszkant – główny specjalista w Dziale Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo, Koordynator Projektu „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa”, przedstawiła dotychczasowe działanie NID i zadania, które będą realizowane przez Instytut do 2027 roku, w oparciu o dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Prezentacja towarzysząca wystąpieniu dostępna jest do pobrania tutaj.

Drugiego dnia seminarium, eksperci w zakresie rewitalizacji poprowadzili warsztaty dotyczące przyszłości ulicy Św. Marcina w Poznaniu. Ich efekty posłużą do przygotowania rekomendacji dotyczących kierunków dalszych działań zmierzających do przyjęcia najlepszych rozwiązań w celu jej dalszego rozwoju jako kulturo- i centrotwórczego punktu na mapie miasta.

 

Seminarium Partnerstwo na rzecz rewitalizacji
Seminarium Partnerstwo na rzecz rewitalizacji, fot. NID/ Anna Dyszkant

 

Seminarium Partnerstwo na rzecz rewitalizacji
dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa podczas seminarium Partnerstwo na rzecz rewitalizacji, fot./ NID Anna Dyszkant

 

Seminarium Partnerstwo na rzecz rewitalizacji
Seminarium Partnerstwo na rzecz rewitalizacji, fot./ NID Anna Dyszkant

 

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz