Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Konferencja „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w Toruniu

Konferencja „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w Toruniu

28 czerwca 2024
Wpis należy do kategorii:

W dniach 18 i 19 czerwca 2024 r. w woj. kujawsko-pomorskim odbyła się konferencja otwierająca projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0″ połączona ze spotkaniem międzyregionalnym, w którym uczestniczyli koordynatorzy i członkowie zespołów ds. Rewitalizacji z różnych województw, przedstawiciele MFiPR oraz koordynatorzy Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza. Konferencja otwierająca projekt Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 zorganizowana została w Pałacu Widokowym w Toruniu, na prawym brzegu Wisły.

Slajd otwierający Konferencję Regiony Rewitalizacji
Konferencja „Regiony Rewitalizacji” 3.0 woj. kujawsko-pomorskie, fot. NID/ Anna Dyszkant

Po oficjalnym powitaniu gości przez władze miasta i regionu, głos zabrał Damian Wiśniewski, koordynator Zadania z Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który zaprezentował założenia projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”. Po tym wprowadzeniu wystąpili kolejno: Sylwia Drozdowska, konsultantka i audytorka, autorka publikacji i poradników, przedstawicielka sektora NGO, działająca na rzecz zwiększania dostępności w przestrzeni publicznej – z referatem na temat dostępności w procesach rewitalizacyjnych (wymiary dostępności i jej znaczenie dla odbiorców działań z zakresu rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych). Następnie znaczenie „trzeciego sektora” oraz roli organizacji pozarządowych w procesach rewitalizacyjnych i dotyczących odnowy przestrzeni publicznych przybliżył słuchaczom Kuba Wygnański, socjolog, animator społeczny, Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy. Ostatnim mówcą na tym spotkaniu był Filip Springer, reportażysta i fotoreporter, autor książek, działający na rzecz popularyzacji problemów dot. zmian klimatu. Poruszył w swoim wystąpieniu problemy i wyzwania stojące przed samorządami w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Konferencję zamknął panel dyskusyjny.

Panel dyskusyjny
Konferencja „Regiony Rewitalizacji” 3.0 woj. kujawsko-pomorskie, fot. NID/ Dorota Hryszkiewicz-Kahlau

Drugą część inauguracji projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” stanowiło spotkanie międzyregionalne koordynatorów zespołów ds. rewitalizacji z całej Polski.

Cukrownia w Żninie
Cukrownia w Żninie, fot. NID/ Dorota Hryszkiewicz-Kahlau

W ramach wymiany doświadczeń i poznawania dobrych praktyk regionu w zakresie procesów rewitalizacji koordynatorzy odwiedzili ziemię pałucką, zaczynając od Cukrowni w Żninie oraz  przejazdu historyczną trasą kolei wąskotorowej ze Żnina do Biskupina, która od ponad stulecia jest elementem pałuckiego krajobrazu.

Cukrownia Żnin, fot. NID/ Dorota Hryszkiewicz-Kahlau

Dziś jest to niewątpliwa atrakcja turystyczna i znak krajobrazu pałuckiego, ale na przełomie XIX i XX wieku tutejsza kolej była podstawowym środkiem lokomocji w regionie. Był to środek transportu osobowego, ale i towarowego. Kolej uruchomiono w 1894 r., linia liczyła ok. 80 km, a regularny ruch pasażerski na tej trasie trwał do 1968 r.

Cukrownia Żnin, fot. NID/ Dorota Hryszkiewicz-Kahlau

Wizyta studyjna zakończyła się zwiedzaniem Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Biskupin
Biskupin, fot. NID/ Dorota Hryszkiewicz-Kahlau

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

O projekcie „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”:

https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/regionalny-serwis-rewitalizacji/regiony-rewitalizacji-3-0-o-projekcie/

O projekcie „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa”:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/opis-projektu-centra-kompetencji-ds-rewitalizacji-w-narodowym-instytucie-dziedzictwa/

oprac. Dorota Hryszkiewicz-Kahlau, Koordynator Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

 

fundusze Unii Europejskiej

 

#FunduszeUE  #WsparcieJST #RewitalizacjaCentraKompetencjiNID #RegionyRewitalizacji

 

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz