Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Dziedzictwo w programowaniu rewitalizacji | Szkolenie w Zbąszyniu

Dziedzictwo w programowaniu rewitalizacji | Szkolenie w Zbąszyniu

2 grudnia 2022
Wpis należy do kategorii:

W ramach Programu wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja”, 21 października br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu dr Edyta Masierek z Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła szkolenie „Dziedzictwo w programowaniu rewitalizacji” połączone z sesją warsztatową. Wzięli w nim udział Burmistrz Zbąszynia, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu zaangażowani w prace związane z programowaniem procesu rewitalizacji w gminie oraz przedstawiciele kadry nauczycielskiej ze szkół gminnych i lokalni przedsiębiorcy.

Celem szkolenia było ugruntowanie wiedzy uczestników dotyczącej programowania procesu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i zabytków. Specyfika konkretnych zagadnień została omówiona na przykładach Gminnych programów rewitalizacji innych miast bazujących na potencjale dziedzictwa kulturowego i zabytków w procesach rewitalizacji, m. in. miasta Żyrardowa. Omówiona również została metodologia analizy SWOT w analizie kontekstowej wskazującej na specyfikę gminy, w tym jej dziedzictwa kulturowego i zabytków. Podkreślono wagę właściwego ujęcia zabytków w diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (w szczególności w odniesieniu do wyboru jednostek referencyjnych i wskaźników delimitacyjnych w poszczególnych sferach) oraz w gminnym programie rewitalizacji, zwłaszcza na etapie przeprowadzania analizy pogłębionej obszaru rewitalizacji i projektowania konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Części warsztatowej towarzyszyła dyskusja z uczestnikami poświęcona obszarom problemowym i uwzględnieniu konkretnych zabytków nieruchomych na obszarze rewitalizacji miasta Zbąszyń w ramach procesów i projektów rewitalizacyjnych oraz związanych z nimi potrzeb mieszkańców.

Oprac. Anna Dyszkant

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz