Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > Materiały > Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Udział Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 45. Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego „Porozmawiajmy o rewitalizacji”

Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Udział Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 45. Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego „Porozmawiajmy o rewitalizacji”

25 stycznia 2024
Wpis należy do kategorii:

Narodowy Instytut Dziedzictwa od kilku lat aktywnie wspiera samorządy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, jego ochronie i wykorzystaniu potencjału w procesie rewitalizacji. Dotychczasowe oraz planowane na najbliższe lata działania Instytutu w tym zakresie zostały zaprezentowane 9 stycznia br. w trakcie 45. Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego zatytułowanym „Porozmawiajmy o rewitalizacji”.

Seminarium zostało zorganizowane przez Związek Miast Polskich przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach wydarzenia, które otworzył wiceminister Jacek Protas, została zainaugurowana trzecia edycja projektu Regiony Rewitalizacji. Projekt ten służy wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych poprzez wsparcie doradcze i szkoleniowe. Narodowy Instytut Dziedzictwa, kontynuując dotychczasową owocną współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich, będzie wspierał gminy we właściwym ujmowaniu dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystaniu jego potencjału w procesach rewitalizacji. Projekt będzie realizowany m. in. w oparciu o środki z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

W trakcie seminarium Aleksandra Sztetyłło-Budzewska z Departamentu Programów Regionalnych MFiPR omówiła miejsce rewitalizacji w programach regionalnych na lata 2021-2027. Założenia trzeciej edycji projektu Regiony Rewitalizacji jako inicjatywy wspierającej rewitalizację w Polsce z aktywnym zaangażowaniem Zespołów ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich przedstawiła Aleksandra Kułaczkowska z Departamentu Programów Pomocowych MFiPR.

Anna Dyszkant przedstawiła dotychczasowe działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakresie wsparcia gmin w programowaniu i wdrażaniu rewitalizacji zrealizowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. Drugim istotnym tematem wystąpienia była prezentacja projektu pn. „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa”, który będzie realizowany w latach 2024-2027 i dofinansowany ze środków Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Na znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego potencjału w procesie rewitalizacji wskazywała Maria Badeńska-Stapp, po. kierownika Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo w NID, która wzięła udział w debacie „Rewitalizacja jako część polityki rozwoju – wnioski z dotychczasowych doświadczeń i praktycznych, rekomendacje”.

Seminarium było również okazją do zaprezentowania dobrych praktyk rewitalizacyjnych z Włocławka, Tomaszowa Mazowieckiego i Hrubieszowa, wśród których nie zabrakło również tych, dotyczących dziedzictwa kulturowego.

Pełna relacja i nagranie z 45. Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego „Porozmawiajmy o rewitalizacji” są dostępne na stronach FRL oraz Związku Miast Polskich.

 

Uczestnicy Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, udostępnione dzięki uprzejmości Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, fot. P. Żurek
Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz