Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Publikacje > Projektuj z dziećmi. Edukacja kulturowa w praktyce

Projektuj z dziećmi. Edukacja kulturowa w praktyce

28 września 2017

Praktyczna publikacja poświęcona edukacji kulturowej, a więc znajdująca przełożenie także na edukację o dziedzictwie kulturowym. Jest to podręcznik będący podsumowaniem wielopoziomowego programu „Synapsy”, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury, stworzonego z myślą o nauczycielach i animatorach, którego celem jest połączenie edukacji szkolnej z aktywnością pozaszkolną, oraz propagowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży, w których młody człowiek jest nie tylko widzem i odbiorcą, ale czynnym uczestnikiem i współtwórcą. Książka podzielona jest na trzy części, które pod różnymi aspektami przedstawiają zagadnienia związane z realizacją projektu edukacyjnego dla dzieci. Autorki odpowiadają m.in. na pytania, jaka edukacja jest nam potrzebna, czym ona jest, czemu służy i jaka powinna być. Podejmują bardzo ciekawy wątek, który organizatorzy rozmaitych przedsięwzięć niekiedy tracą z oczu, mianowicie: czy realizują projekt dla dzieci, czy z dziećmi. Bardzo przydatne jest omówienie części składowych projektu, w tym zwrócenie uwagi na potrzebę diagnozy kontekstu i zasobów lokalnych, sposoby opracowywania celów, rekrutacji i prowadzenia promocji oraz przykłady metod działań służących m.in. integracji grupy czy uzyskiwaniu informacji zwrotnej. Wskazówki bazują na doświadczeniu pedagogicznym i animatorskim. Mogą one w znakomity sposób posłużyć upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego.

Publikacja dostępna w pdf: http://synapsy.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/11/Synapsy_book-interactive-II.pdf 

Print Friendly, PDF & Email

Wpisz czego szukasz