Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Publikacje > Kultura w 2020 roku

Kultura w 2020 roku

22 grudnia 2021

Podstawowe informacje na temat sieci i działalności instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Dane o organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych oraz wybrane informacje o rynku dzieł sztuki. Dane o produkcji wydawniczej i filmowej oraz abonentach radiowych i telewizyjnych. Wybrane informacje o finansowaniu kultury oraz wydatkach na kulturę poniesionych przez gospodarstwa domowe. Wybrane dane o placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych kołach artystycznych, uczestnikach artystycznych zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w szkołach dla dzieci i młodzieży. Wybrane dane o szkolnictwie artystycznym. Wybrane dane o przemysłach kultury i kreatywnych: liczba podmiotów, pracujący, przeciętne zatrudnienie, wynagrodzenia, wyniki finansowe, handel zagraniczny dobrami i usługami kulturalnymi i kreatywnymi.

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty do pobrania

  • Kultura w 2020 roku. Publikacja w formacie PDF

    Wielkość pliku: 8 MB Pobierz plik
  • Kultura w 2020 roku. Tablice w formacie XLSX w pliku ZIP

    Wielkość pliku: 2 MB Pobierz plik

Wpisz czego szukasz