Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Oferta NID > Zapraszamy na film – druga odsłona kampanii społecznej Krajobraz Mojego Miasta

Zapraszamy na film – druga odsłona kampanii społecznej Krajobraz Mojego Miasta

17 września 2021

Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” została zainaugurowana w 2016 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jej pomysłodawczynią była prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków. Akcja skierowana jest zarówno do mieszkańców, turystów, jak i ogółu społeczeństwa. Ważną grupą, która znalazła się w obszarze zainteresowań organizatorów, są także działacze samorządowi, którzy – wspierani przez liczne grono ekspertów i liderów opinii publicznej – mogą najwięcej zmienić w przestrzeni kulturowej swojego regionu.

21 września 2021 r. o g. 12.00 odbędzie się druga odsłona akcji społecznej „Krajobraz Mojego Miasta” poprzez premierę filmu o tym samym tytule, który zostanie poprzedzony krótką debatą. Zaproszenie do dyskusji przyjęli prof. Magdalena Gawin – Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków, Mariusz Czuba – Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr Andrzej Siwek – Kierownik Oddziału Terenowego NID w Krakowie, ekspert w filmie KMM, Robert Gonera – aktor, prowadzący i narrator filmu KMM oraz Roman Marcinek – moderator, autor wielu publikacji o tematyce krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, ekspert NID. Link do premiery: https://bit.ly/PremieraFilmuKrajobrazMojegoMiasta

Krajobraz miejski – jest odbiciem społeczeństwa, jego sposobu życia i potrzeb, zarówno tych estetycznych, jak i emocjonalnych. To pole międzypokoleniowego dialogu, tło ważnych wydarzeń i przemian społecznych oraz przestrzeń o ogromnym znaczeniu dla dziedzictwa regionu. Mierzy się on jednak z problemami bardzo prozaicznymi – niedostatkami planowania przestrzennego, niszczeniem fasad, zalewem reklam czy zamianą rynków i terenów zielonych w betonowe parkingi. Celem kampanii „Krajobraz Mojego Miasta” jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej krajobrazu kulturowego i potrzeby jego ochrony. W tym roku szczególną uwagę poświęcamy formie ochrony krajobrazu kulturowego, jaką jest park kulturowy – chroni on nie tylko zabytkowe budynki, ale też ich otoczenie i jest ustanawiany przez władze samorządowe w porozumieniu z wojewódzkimi konserwatorami zabytków.

Głównymi elementami tegorocznej kampanii są film i spot. W czytelny sposób diagnozują one problemy przestrzeni miejskiej i proponują ich rozwiązania. Są również swoistym poradnikiem dla jednostek samorządu terytorialnego, które chcemy zachęcić do włączenia się do akcji oraz zmian i uporządkowania przestrzeni wspólnych, w tym tych historycznych, którymi na co dzień zarządzają.

Tegoroczna edycja kampanii to również nowe twarze. Wśród ambasadorów „Krajobrazu Mojego Miasta” mamy zaszczyt powitać aktora filmowego i reżysera Roberta Gonerę, architektkę Magdalenę Milert oraz dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosza Skaldawskiego. Dołączyli oni do grona wspierających nas od lat osobowości, takich jak inicjatorka kampanii społecznej KMM prof. Magdalena Gawin, Sebastian Karpiel-Bułecka, Krzysztof Trebunia-Tutka, Wiktor Lach czy Jan Mencwel. Kampanii niezmiennie towarzyszy dedykowana strona www.KrajobrazMojegoMiasta.pl oraz media społecznościowe www.facebook.com/KrajobrazMojegoMiasta

 

Print Friendly, PDF & Email

Wpisz czego szukasz