Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Oferta NID > Nominacje w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa” 2021

Nominacje w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa” 2021

30 września 2021

31 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Jury Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pn: Samorząd dla Dziedzictwa.

Kapituła w składzie:
• dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ – przewodnicząca
• Zbigniew Maj – przedstawiciel Departamentu Ochrony Zabytków – zastępca przewodniczącej
• dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
• Barbara Kazior
• dr Paulina Legutko-Kobus
• Bartosz Skaldawski
• prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
dokonało oceny zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs i zostały pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów z Oddziałów i Pracowni Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz rekomendowało laureatów i wyróżnionych.
Zgodnie z regulaminem konkursu ostateczną decyzję podjęła dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH PAN, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków, akceptując rekomendację Jury, które wskazało następujących nominowanych w trzech kategoriach konkursowych:

KATEGORIA A – DUŻE i ŚREDNIE GMINY MIEJSKIE (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców)

Miasto Ełk
Miasto Głogów
Miasto Rzeszów

KATEGORIA B – MAŁE GMINY MIEJSKIE (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców)

Miasto Kołobrzeg

KATEGORIA C – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE I WIEJSKIE

Gmina Cedry Wielkie
Gmina Markowa

Laureatów i wyróżnionych w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa” poznamy podczas uroczystego wręczenia nagród w listopadzie 2021 r.
Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe tablice. Dodatkowo Narodowy Instytut Dziedzictwa wyprodukuje filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymają tytuł laureata konkursu i udzieli im nieodpłatnej licencji na jego rozpowszechnianie.

Wszystkim samorządom, które wzięły udział w konkursie, dziękujemy za zaangażowanie w proces ochrony i opieki nad zabytkami, świadczące nie tylko o wypełnianiu ustawowych obowiązków, ale też o zrozumieniu znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gminy i społeczeństwa.

*****
Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.
Patronem konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.
Partnerem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.

Print Friendly, PDF & Email

Wpisz czego szukasz