Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Program Polska Cyfrowa

Program Polska Cyfrowa

31 grudnia 2019
Wpis należy do kategorii:

O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą między innymi:

  • jednostki naukowe,
  • państwowe organizacje kultury,
  • organizacje pozarządowe.

Do 15 grudnia 2019 roku złożono 124 692 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 723,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 444,2 mld zł, tj. 133,7 proc. funduszy na lata 2014-2020.

Jednym z celów programu jest tworzenie nowoczesnych e-usług elektronicznych, które umożliwią skrócenie czasu realizacji w urzędach poszczególnych typów spraw. Umożliwi to również załatwienie sprawy bez opuszczania domu bądź miejsca pracy, włączając w to płatności (szeroki katalog usług dostępnych online), dziedzictwo kulturowe, zwiększoną dostępność informacji naukowych i administracyjnych. Będzie to również podstawą do rozwoju innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć biznesowych. W ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, dzięki czemu nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

– państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,

– Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

– ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,

– jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

– biblioteki wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy wymienionych wnioskodawców mogą występować:

– wyżej wymienione podmioty,

– przedsiębiorcy,

– organizacje pozarządowe.

Należy dodać, że w przypadku tych konkursów są bardzo wysokie alokacje w granicach kilkudziesięciu milionów złotych, a dofinansowanie wynosi do ok. 85 procent.

 

Link do strony: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

 

Autor: Barbara Kozłowska

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (6)
Powiązane Ścieżki działania (2)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz