Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

31 grudnia 2019
Wpis należy do kategorii:

Oferta finansowania NFOŚiGW jest bardzo różnorodna, gdyż możliwość uzyskania dofinansowania obejmuje:

 • środki krajowe,
 • środki unijne,
 • środki norweskie i EOG,
 • System Zielonych Inwestycji – GIS,
 • państwowe jednostki budżetowe.

W ramach realizacji poszczególnych działań były już ogłaszane konkursy dotyczące między innymi wsparcia dla efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz  ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, w tym dotyczące obiektów i zespołów zabytkowych. Programy realizowane w ramach perspektywy budżetowej 2014- 2020 są wygaszane, niemniej jednak kwestie ochrony środowiska i zmian klimatu długo jeszcze będą priorytetowe, a nawet coraz bardzie naglące, należy więc spodziewać się podobnych konkursów również w przyszłych latach. Wśród ogłaszanych konkursów znalazły się takie, które były skierowane do właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych, poza tym znalazły się wśród nich konkursy obejmujące rewaloryzację cennych, zabytkowych założeń parkowych. Z uwagi na bardzo dużą liczbę programów i działań w ramach NFOŚiGW niemożliwe jest omówienie ich w krótkim, internetowym  przewodniku po dofinansowaniach, powinniśmy jednak bardzo poważnie brać je pod uwagę przy poszukiwaniach dofinansowania na projekty infrastrukturalne. Należy zwrócić uwagę na fakt, że oprócz środków unijnych mamy norweskie (nowa perspektywa budżetowa) oraz krajowe.

Ważne informacje dla wnioskodawców:

System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Programy priorytetowe GIS:

 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – beneficjentami jest wielu użytkowników obiektów zabytkowych.

Część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (budżet 500 mln. zł)

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu:

 • samorządów,
 • zakładów opieki zdrowotnej,
 • uczelni wyższych,
 • organizacji pozarządowych,
 • ochotniczych straży pożarnych,
 • kościelnych osób prawnych.

Rodzaje przedsięwzięć:

 1. Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także w budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internatów, domów studenckich), a także w budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domów rencistów lub emerytów, domów dziecka, domów opieki, domów zakonnych, klasztorów).
 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności:

a) ocieplenie obiektu,

b) wymiana okien,

c) wymiana drzwi zewnętrznych,

d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),

e) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,

f) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,

g) zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,

h) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,

i) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów).

W ramach programu mogą być realizowane projekty grupowe.

Program umożliwił realizację znaczących projektów w dużych obiektach zabytkowych, dając sposobność wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, pełną modernizację węzłów cieplnych i źródeł ciepła, termomodernizację obiektów respektującą walory zabytkowe obiektów, co powoli staje się normą i pozwala na zachowanie cennego detalu architektonicznego, powodując zmniejszenie strat ciepła i dając równocześnie znaczne oszczędności w zużyciu energii.

 

Link do strony: https://www.nfosigw.gov.pl/

 

Autor: Barbara Kozłowska

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (6)
Powiązane Ścieżki działania (2)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz