Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Nagranie z webinaru „Dziedzictwo kulturowe i rozwój” już dostępne!

Nagranie z webinaru „Dziedzictwo kulturowe i rozwój” już dostępne!

4 kwietnia 2023
Wpis należy do kategorii:

Jaki wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy ma dziedzictwo kulturowe? Dlaczego warto prowadzić w tym zakresie badania i gromadzić dane? Dostępny jest już webinar „Dziedzictwo kulturowe i rozwój” dedykowany pracownikom instytucji gromadzących dane oraz badaczom, zajmującym się problematyką dziedzictwa, a zwłaszcza relacjami między dziedzictwem kulturowym a rozwojem.

Spotkanie zostało poświęcone podsumowaniu efektów realizacji dwóch projektów realizowanych przez NID, dotyczących gromadzenia danych w sektorze dziedzictwa: „Dziedzictwo kulturowe i rozwój. Przegląd wybranych podejść do gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego” oraz „Propozycje wskaźników statystycznych służących pomiarowi wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy dla Polski”.

Dziedzictwo kulturowe oddziałuje na rozwój społeczno-gospodarczy na różnych płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. W sposób bezpośredni widoczne mogą być efekty ekonomiczne rewitalizacji zabytków nieruchomych w postaci np. wzmożonego ruchu turystycznego i wyższych przychodów z turystyki kulturowej w gminie czy mieście. Z punktu widzenia wpływu społecznego, dziedzictwo może przyczyniać się do wzrostu jakości życia mieszkańców. Przykładem może być stosunkowo prosta zmiana – zadbana przestrzeń. Współcześnie ważnym aspektem stają się efekty ekologiczne, w tym racjonalne gospodarowanie przestrzenią już zagospodarowaną i wtórne wykorzystywanie istniejącej zabudowy.

W trakcie webinaru dyskutanci – dr Anna Góral, dr Jarosław Klaś i dr Katarzyna Kopeć – zarysowali uwarunkowania monitorowania i ewaluacji oddziaływania dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy. Podsumowane zostaną efekty realizacji dwóch projektów, zrealizowane na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dotyczących gromadzenia danych na temat sektora dziedzictwa:

  • „Dziedzictwo kulturowe i rozwój. Przegląd wybranych podejść do gromadzenia danych na temat dziedzictwa kulturowego”– opracowanie przedstawia aktualne podejścia do gromadzenia danych wykazujących oddziaływanie dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu międzynarodowym. Analiza miała na celu zgromadzenie wiedzy o wskaźnikach statystycznych wykorzystywanych w wybranych państwach do monitorowania i ewaluacji wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy. By pokazać różnorodne podejścia do gromadzenia danych statystycznych w tym obszarze posłużono się opisem rozwiązań stosowanych w następujących państwach: Australia, Islandia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Wielka Brytania.
  • „Propozycje wskaźników statystycznych służących pomiarowi wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy dla Polski”stanowi wstępną propozycję ram do pomiaru wpływu dziedzictwa na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. W raporcie zaproponowano, by wpływ dziedzictwa określić w ramach czterech obszarów: polityki ochrony zabytków, wpływu społecznego, wpływu gospodarczego oraz środowiska. Intencją autorów niniejszego raportu było stworzenie wytycznych, które mogą ułatwić zbieranie, danych na temat wpływu dziedzictwa kulturowego, analizę trendów, a w konsekwencji wsparcie procesów podejmowania decyzji dotyczących zasobów dziedzictwa kulturowego i projektowania dedykowanych mu polityk publicznych.

 

Dyskutanci:

Dr Anna Góral – zawodowo związana z Instytutem Kultury UJ, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Kulturą. Od wielu lat związana z sektorem pozarządowym i publicznym. Autorka szeregu publikacji naukowych poruszających zagadnienia zarządzania dziedzictwem kulturowym, a zwłaszcza roli współpracy międzysektorowej w rozwoju dziedzictwa. Aktualnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zarządzania różnorodnością w organizacjach, aktywności obywatelskiej oraz nowych form organizacji.

 

Dr Jarosław Klaś – zawodowo związany z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, gdzie pełni funkcję dyrektora. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów animacyjnych dotyczących głównie dziedzictwa kulturowego. Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

 

Dr Katarzyna Kopeć – zawodowo związana z Instytutem Kultury UJ, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w obszarze ewaluacji polityki kulturalnej, zarządzania w kulturze i społeczno-kulturowych kontekstów finansowania kultury. Aktualnie jest zaangażowana w projekty międzynarodowe dotyczące innowacyjności sektora kreatywnego (np. EIT Culture and Creativity, Erasmus XR).

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz