Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Akty Prawne > gminny program rewitalizacji, konsultacje społeczne, miejscowy plan rewitalizacji, obszar rewitalizacji ogranieczenia, obszar zdegradowany, rewitalizacja, Specjalna Strefa Rewitalizacji, uchwała rady gminy, umowa urbanistyczna, ustawa o rewitalizacji, właściciel nieruchomości, właścicieli nieruchomości, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, zarządca nieruchomości > Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji

Dz.U. 2016 poz. 1032

Powiązane Baza Wiedzy (4)
Powiązane Ścieżki działania (0)
  Powiązane Dobre Praktyki (1)
  Powiązane Narzędzia (0)
   Powiązane Akty Prawne (0)
    Powiązane Rewitalizacja (0)
     Powiązane Publikacje (0)

      Wpisz czego szukasz