Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast

Przewiń w dół

Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast

Celem niniejszego raportu jest rekomendowanie konkretnych rozwiązań i kierunków dalszych działań związanych z programowaniem i wdrażaniem rewitalizacji w oparciu o analizę zaplanowanych w ramach programów rewitalizacji projektów, ich charakteru, skali oddziaływania oraz możliwości ich finansowania, jak również na podstawie pogłębionej dyskusji eksperckiej, która miała miejsce w ramach V Kongresu Rewitalizacji w Lublinie i dotyczyła głównych problemów i wyzwań, z jakimi borykają się polskie miasta w kontekście rewitalizacji, oraz przeprowadzonych badań.

Cała publikacja dostępna w wersji pdf tutaj.

Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast
Wojciech Jarczewski, Aleksandra Kulaczkowska (red.), Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa-Kraków 2019