Zrealizuj projekt i zachowaj jego trwałość

Przewiń w dół
Opublikowano:

Zrealizuj projekt i zachowaj jego trwałość

Realizacja projektu to wywiązanie się z planów przedstawionych we wniosku. Należy więc podkreślić, że wprowadzanie zmian w projekcie zawsze wymaga poinformowania o tym IZ RPO, a często również uzyskania jej zgody.

Realizując projekt, trzeba też przestrzegać dodatkowych wymagań, tak aby uzyskać najlepsze efekty z danych nakładów oraz spełnić szczegółowe zasady kwalifikowalności. Projekt powinien mieć odrębną ewidencję księgową, wszystkie płatności powinny być realizowane przez wyodrębniony rachunek bankowy, a dokumenty odpowiednio oznakowane. Trzeba też odpowiednio oznakować miejsce realizacji projektu zgodnie z umową, aby upublicznić informację o uzyskanym dofinansowaniu z RPO.

Ponadto beneficjent zobowiązany jest zapewnić prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności wyrażonych za pomocą wskaźników. Bardzo ważne jest także zachowanie trwałości projektu, które najczęściej trwa pięć lat.

W trakcie realizacji projektu beneficjent regularnie musi składać wnioski o płatność przy pomocy aplikacji SL2014[1].

Należy także mieć na uwadze możliwe kontrole projektu i liczyć się z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi. Brak realizacji projektu zgodnie z umową może wpłynąć na konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

 

[1] Centralny system teleinformatyczny SL2014 – Podręcznik Beneficjenta, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/. (dostęp: 13.02.2018).

Czy artykuł był pomocny?