Zbuduj hierarchiczny układ celów odnoszących się do dziedzictwa

Przewiń w dół
Opublikowano:

Zbuduj hierarchiczny układ celów odnoszących się do dziedzictwa

Osiągnięcie stanu, który zakładamy w wizji, możliwe jest poprzez realizację celów.  Inaczej rzecz ujmując, cele to etapy, które przybliżą nas do stanu docelowego określonego w wizji.

W strategii zarządzania dziedzictwem (podobnie jak w innych dokumentach strategicznych) należy pamiętać o zasadzie, że cele powinny:

  • wynikać z ustaleń diagnozy,
  • być precyzyjnie sformułowane,
  • być mierzalne.

Jeśli w kroku 3 posumowaniem diagnozy był SWOT, to w kroku 4 w celach określamy, jak przezwyciężamy nasze słabe strony i zagrożenia, czy i jakie mocne strony wzmacniamy oraz jak będziemy się starali wykorzystać szanse (porównaj przykład w wariancie 1).

Jeśli w kroku 3 podsumowaniem diagnozy było drzewo problemów, to w kroku 4  budujemy drzewo celów. Główny cel strategii będzie pozytywną odpowiedzią na kluczowy problem, a przyczyny problemu kluczowego będą wskazówkami dla sformułowania celów operacyjnych i działań (porównaj przykład w wariancie 1).

Czy artykuł był pomocny?